Dodano: 22 marca 2006
Skrzydła - tło obu par skrzydeł jasnoszare do brunatnawego, przy czym u samca ciemniejsze niż u samicy. Deseń na skrzydle przednim wyraźnie podzielony na trzy części: pole nasadowe, z reguły jaśniejsze, oraz pole środkowe i pole zewnętrzne. Część środkowa skrzydła najciemniejsza. Pola oddzielone od siebie przepaskami. Plamka nerkowate zlewająca się z otoczeniem, słabo widoczna. Na skrzydle tylnym występuje niezbyt wyraźna brunatna przepaska.
Dymorfizm płciowy manifestuje się w budowie czułek, które u samców są podwójnie pierzaste a u samic piłkowane oraz w natężeniu barw, które u samicy są jaśniejsze.
Gąsinica zielona, gęsto pokryta jasnymi, dość długimi włosami. Cechą charakterystyczną są cztery kępy gęstych, żółtych szczecin na grzbietowej stronie pierwszych czterech segmentów odwłoka oraz kępka długich, czerwonawych szczecin na 8 segmencie odwłoka.
Poczwarka spoczywa w luźnym kokonie w ściółce. Barwy brunatnej, pokryta włoskami.
systematyka Rząd: motyle (Lepidoptera)
Podrząd: wędzidełkowce (Heteroneura)
Nadrodzina: sówki Noctuoidea
Rodzina: brudnice (Lymnatriidae)
Rodzaj: szczotecznica (Calliteara)
Gatunek: szczotecznica szarawka (Calliteara pudibunda)
wygląd Skrzydła - tło obu par skrzydeł jasnoszare do brunatnawego, przy czym u samca ciemniejsze niż u samicy. Deseń na skrzydle przednim wyraźnie podzielony na trzy części: pole nasadowe, z reguły jaśniejsze, oraz pole środkowe i pole zewnętrzne. Część środkowa skrzydła najciemniejsza. Pola oddzielone od siebie przepaskami. Plamka nerkowate zlewająca się z otoczeniem, słabo widoczna. Na skrzydle tylnym występuje niezbyt wyraźna brunatna przepaska.
Dymorfizm płciowy manifestuje się w budowie czułek, które u samców są podwójnie pierzaste a u samic piłkowane oraz w natężeniu barw, które u samicy są jaśniejsze.
Gąsinica zielona, gęsto pokryta jasnymi, dość długimi włosami. Cechą charakterystyczną są cztery kępy gęstych, żółtych szczecin na grzbietowej stronie pierwszych czterech segmentów odwłoka oraz kępka długich, czerwonawych szczecin na 8 segmencie odwłoka.
Poczwarka spoczywa w luźnym kokonie w ściółce. Barwy brunatnej, pokryta włoskami.
występowanie Gatunek w całej Polsce pospolity. Spotykany w lasach liściastych i parkach.
tryb życia Dorosłe motyle pojawiają się na początku czerwca i można je obserwować około miesiąca. Samice składają jaja w pakietach po kilkanaście. Gąsienice żerują od połowy czerwca do późnej jesieni, a w okolicach października udają się na przepoczwarczenie. Zimuje poczwarka.
pokarm Gąsienice żerują na różnych drzewach liściastych.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl