Mokradło
Bagna i torfowiska tworzą się w wyniku naturalnego procesu starzenia się jezior i ich wypłycania. Upraszczając można powiedzieć, że w miejscu jezior eutroficznych powstają mokradła i tereny bagienne, natomiast zbiorniki humusowe przekształcają się w torfowiska – początkowo niskie, następnie przejściowe i wysokie, na które wchodzi powoli bór bagienny.

W większości są to tereny trudno dostępne. Pamiętać należy również o tym, że obszary torfowiskowe są ekosystemami bardzo delikatnymi i trudno regenerującymi się. Po wydeptaniu pła, torfowisko odtwarza się przez wiele lat.

Obszary podmokłe, nawet te o bardzo małej powierzchni są ważnym elementem małej retencji. To ważne magazyny wody na obszarach leśnych, z których korzysta wiele gatunków fauny i flory.

Poniżej opisujemy niektóre z nich, często znajdujące się na terenach chronionych. Aby na nie wejść należy mieć odpowiednie pozwolenie.

Artykuły

W naszej bazie danych nazwy bagien i torfowisk nadawane są według ustalonych zasad.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl