Regulamin

 

Regulamin platformy sprzedaży zezwoleń na połów ryb - jezioro.com.pl

                       

Właścicielem Platformy i usługodawcą jest  NESTA Paweł Gizan z siedzibą w Jarotach (10-687) przy ul. Stawigudzkiej 7/14, NIP: 742-203-32-15, REGON: 360202650 zwana dalej „Administratorem”. Dane kontaktowe: telefon 048 696 819 250, poczta elektroniczna nesta@nesta.net.pl.

                       

Sklep funkcjonujący na tej stronie działa na zasadach platformy sprzedażowej skupiającej niezależnych Przedsiębiorców – użytkowników rybackich.

 

Administrator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za funkcjonowanie niniejszej Platformy, przy czym jego odpowiedzialność jest wyłączona w przypadku ujawnienia się szkody lub innego rodzaju uszczerbku powstałych na skutek działania siły wyższej lub działania bądź zaniechania osób, za które nie ponosi odpowiedzialności (tj. nie będących jego pracownikami lub współpracownikami).

 

Kupując produkty na tej stronie, kupujesz je bezpośrednio od Przedsiębiorcy a nie od Platformy. To Przedsiębiorca odpowiada za umożliwienie wykonywania czynności wynikających z zezwolenia, a także zajmuje się ewentualnymi zwrotami i rozliczeniami. Każdy z Przedsiębiorców zobowiązany jest do posługiwania się w obrocie swoim Regulaminem.

                       

Platforma nie występuje jako pełnomocnik Przedsiębiorców ani nie przyjmuje żadnych płatności. Płatności za zezwolenia dokonywane są bezpośrednio na konta Przedsiębiorców.

                       

Zezwolenia oferowane są do sprzedaży wyłącznie w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

                       

Administrator nie będąc stroną umowy sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zawarcia lub wykonania Umowy Sprzedaży oraz za utracone przez Kupującego korzyści. Administrator nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności za szkody związane z zawarciem lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży przez którąkolwiek ze stron tej umowy.

                                               

Administrator jest uprawniony, ale nie jest zobowiązany do wprowadzania modyfikacji w funkcjonowaniu Platformy.

                       

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

                       

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy winny być zgłaszane na adres e-mail Administratora lub pisemnie na adres Administratora i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub firma, przedmiot reklamacji, adres, adres e-mail, ewentualne dane rejestrowe (w wypadku przedsiębiorców) wraz z opisem zgłaszanych zastrzeżeń w zakresie Platformy.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 10 dni od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w pkt 1). Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres lub adres e-mail składającego reklamację podany w reklamacji.

 3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Platformy winny być zgłaszane Administratorowi na adres e-mail: nesta@nesta.net.pl.

 4. Wszelkie reklamacje dotyczące umów sprzedaży powinny być załatwiane pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.

 5. Administrator przetwarza dane osobowe Nabywców oraz osób zgłaszających Administratorowi uwagi co do funkcjonowania Platformy, przy czym dane te podawane są dobrowolnie, a osobie, która je podaje przysługuje prawo do wglądu do ich, poprawiania ich, jak i żądania ich usunięcia.

                       

POLITYKA PRYWATNOŚCI

                       

Polityka prywatności, w tym informacje o plikach cookies została umieszczona na stronie Platformy i jest dostępna w stopce strony.

                       

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

                       

 1. Usługi elektroniczne dostępne za pośrednictwem Platformy jezioro.com.pl są świadczone zgodnie wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Zakup produktu poprzez Platformę nie wymaga rejestracji potencjalnego nabywcy poprzez login i hasło.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca są następujące:                            

  1. Połączenie z siecią Internet,

  2. Przeglądarka: Internet Explorer 10.0 lub nowsza, Firefox 40.0 lub nowsza,, Chrome 9 lub nowsza.

  3. Komputer o procesorze 1000Mhz z wolnym miejscem na dysku 300 MB, pamięcią RAM 1024 MB, o minimalnej rozdzielczości 1024 x 680,

  4. System operacyjny: Windows XP Service Pack 2+, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.6 lub nowszy, Ubuntu 10.04 lub nowszy, Debian 6 lub nowszy,

  5. Włączona obsługa cookies,

  6. Włączona obsługa JavaScript,

 

                           

               

Zezwolenia wędkarskie

Kompania Mazurska Pasym Lok Fish Bartołty Wielkie - Fenicki KORONOWO Kaczmarek Jacek Łajs 2000 Łowisko Flosek

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl