Kontakt

 

Wśród redaktorów naszego serwisu znajdują się osoby związane z nauką, dotyczącą głównie ekosystemów wodnych, jak również fauny, flory i grzybów. Początkowo serwis dotyczył tylko obszaru Polski północno-wschodniej - docelowo, pojawiać się tu będą informacje z obszaru całego kraju.

 

Autorzy zdjęć i tekstów umieszczanych w poszczególnych działach serwisu:

 

 • Piotr Dynowski
 • Marek Kozłowski
 • Anna Źróbek-Sokolnik
 • Aldona Fenyk
 • Dawid Marczak
 • Mariusz Tkacz
 • Łukasz Jędrych
 • Tekla Żurkowska
 • Marcin Żurkowski
 • Marian Jurak

 

W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt - piotr@jezioro.com.pl

 

 

Nasz serwis jest w trakcie rozbudowy technicznej. Dodajemy nowe funkcjonalności i narzędzia, które zwiększą jego interaktywność.

W przypadku uwag dotyczących działania prosimy o kontakt:

 

 

W sprawach dotyczących zakupu pozwoleń wędkarskich prosimy kontaktować się z poszczególnymi gospodarstwami rybackimi.

Zapraszamy Gospodarstwa rybackie do zgłaszania nam swoich jezior, które dopuszczone są do uprawiania wędkarstwa. Jesteśmy w trakcie uruchamiania narzędzia do monitoringu jezior pod katem wykorzystania wędkarskiego (liczba wędkujących, ilość wprowadzanej zanęty, złowione gatunki i ich liczba).

W sprawie dodania oferty Gospodarstwa do naszego serwisu prosimy o kontakt - nesta@nesta.net.pl

Zezwolenia wędkarskie

Kompania Mazurska Pasym Lok Fish Bartołty Wielkie - Fenicki KORONOWO Kaczmarek Jacek Łajs 2000 Łowisko Flosek

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl