Nasza oferta

 

Oferujemy:

 • reklamę na stronach największego informatora o jeziorach w naszym kraju,
 • pokaźny zasób informacji tekstowej i zdjęciowej dotyczący obszaru północno-wschodniej Polski,
 • przygotowanie i aktualizację treści informatorów, przewodników oraz map turystycznych,
 • doradztwo w zakresie pielęgnacji zadrzewień, w tym przydrożnych oraz nadzór w trakcie nasadzeń,
 • profesjonalną sprzedaż pozwoleń wędkarskich.

Wykonujemy:

 • waloryzację przyrodniczą z zakresu oceny stanu ekologicznego jezior i rzek na podstawie makrofitów,
 • ocenę antropogenicznego przekształcenia ekosystemów wodnych na podstawie makrofitów rzek i jezior,
 • oceny oddziaływania różnych inwestycji na środowisko (w tym na terenie obszarów chronionych),
 • oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych (Ramowa Dyrektywa Wodna UE),
 • mapy tematyczne w systemie GIS,
 • ekspertyzy przyrodnicze (botaniczne, dendrologiczne, ichtiologiczne),
 • ekspertyzy stanu zdrowotnego drzew (satyki drzew),
 • prace arborystyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu,
 • operaty rybackiego zagospodarowania wód,
 • inwentaryzacje podwodne jezior i rzek w celach oceny stanu środowiska (potencjalnych i istniejących zagrożeń),
 • aktualizacje treści map turystycznych.

Prowadzimy:

 • kursy szkoleniowe przygotowujące do realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej - zastosowanie makrofitów w ocenie stanu ekologicznego wód powierzchniowych,
 • nurkowania zapoznawcze (jednorazowe indywidualne i dla grup zorganizowanych),
 • nurkowania turystyczne (międzystopniowe),
 • szkolenia płetwonurków w systemie KDP CMAS na stopnie nurkowe (P1, P2, P3), szkolenie specjalistyczne (SS1, PN1, WM1, PL1, PEK1, PEK2).

 

Strona główna

 
  1 tydz. 2 tyg. 1 miesiąc 3 miesiące
A 400 zł 700 zł 1200 zł 3200 zł
B 300 zł 500 zł 900 zł 2400 zł
C 300 zł 500 zł 900 zł 2400 zł
 
Dział (cena - 25%)
  1 tydz. 2 tyg. 1 miesiąc 3 miesiące
A 300 zł 550 zł 1000 zł 2700 zł
B 200 zł 350 zł 650 zł 1800 zł
C 200 zł 350 zł 650 zł 1800 zł
Link sponsorowany
  1 tydz. 2 tyg. 1 miesiąc 3 miesiące
Po lewej na dole 40 zł 70 zł 120 zł 300 zł


Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

Zezwolenia wędkarskie

Kompania Mazurska Pasym Lok Fish Bartołty Wielkie - Fenicki KORONOWO Kaczmarek Jacek Łajs 2000 Łowisko Flosek

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl