nazwa zdjęcia
Srebrzynka białopasa, Deltote bankiana Fabricius 1775
Smokowiec brązowożółty, Pyrausta despicata Scopoli 1763
Synaphe, Synaphe punctalis Fabricius 1775
Szczeżuja wielka, Anodonta cygnea
Szczeżuja pospolita, Anodonta anatina
Skójka gruboskorupowa, Unio crassus
Skójka zaostrzona, Unio tumidus
Skójka malarska, Unio pictorum
Szypleć leszczyniak, Angerona prunaria
Szablak krwisty, Sympetrum sanguineum
Szablak żółty, Sympetrum flaveolum
Szklarka zielona, Cordulia aenea
Szczotecznica szarawka, Calliteara pudibunda
Szczotecznica kłociówka, Laelia coenosa
Kowalik, Sitta europaea
Pawica grabówka, Saturnia pavonia
Jedwabek, Serica brunnea
Słonka, Scolopax rusticola
Pokląskwa, Saxicola rubetra
Pokrzewka czarnołbista, Sylvia atricapilla
Kostrzeń, Sinodendron cylindricum
Dzik, Sus scrofa
Sarna, Capreolus capreolus
Wiewiórka pospolita, Sciurus vulgaris
Puszczyk, Strix aluco
Rybitwa zwyczajna, Sterna hirundo
Sokół wędrowny, Falco peregrinus
Sójka, Garrulus glandarius
Szpak, Strunus vulgaris
Sóweczka, Glaucidium passerinum
Salamandra plamista, Salamandra salamandra
Wzdręga, Scardinius erythrophthalmus
Troć jeziorowa, Salmo trutta m. lacustris
Sum, Silurus glanis
Stynka, Osmerus eperlanus
Strzebla przekopowa, Eupallasella perenurus
Strzebla potokowa, Phoxinus phoxinus
Słonecznica, Leucaspius delineatus
Sielawa, Coregonus albula
Sieja, Coregonus lavaretus
Sandacz, Stizostedion lucioperca
Pstrąg źródlany, Salvelinus fontinalis
Pstrąg potokowy, Salmo trutta m. fario
Łosoś, Salmo salar
Szczupak, Esox lucius
Sapa, Abramis sapa
Sumik karłowaty, Ictalurus nebulosus
Sterlet (czeczuga), Acipenser ruthenus
Zawisak borowiec, Sphinx pinastrii (L.)
Nastrosz półpawik, Smerinthus ocellatus (L.)
Szlaczkoń torfowiec, Colias palaeno (L.)
Szlaczkoń siarecznik, Colias hyale (L.)
Szlaczkoń szafraniec, Colias myrmidone (Esp.)
Szlaczkoń sylwetnik, Colias crocea (Fourc.)
Zawisak tawulec, Sphinx ligustrii (L.)
Modrogończyk wędrowiec, Syntarucus pirithous (L.)
Skalnik semele, Hipparchia semele (L.)
Skalnik statilinus, Hipparchia statilinus (Hufn.)
Skalnik alcyona, Hipparchia hermione (L.)
Skalnik driada, Minois dryas (Scop.)
Strzępotek soplaczek, Coenonympha tullia (Müll.)
Strzępotek ruczajnik, Coenonympha pamphilus (L.)
Strzępotek perełkowiec, Coenonympha arcania Linnaeus 1761
Strzępotek glicerion, Coenonympha glycerion (Borkh.)
Strzępotek hero, Coenonympha hero (L.)
Słonecznik zwyczajny, Helianthus annuus
Storczyk szerokolistny, Dactylorhiza majalis
Żywokost lekarski, Symphytum officinale
Psianka słodkogórz, Solanum dulcamara
Jarząb pospolity (Jarzębina), Sorbus aucuparia
Sasanka łąkowa, Pulsatilla pratensis

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl