Jeziora - artykuły

Dodano: 25 października 2007

W naszej bazie danych nazwy jezior nadawane są według ustalonych zasad.

Dodano: 31 maja 2004
Czynnikiem decydującym o istnieniu wielu procesów w wodzie jest jej gęstość. O gęstości natomiast decyduje temperatura.
Dodano: 31 maja 2004

Bardzo ważnym elementem wpływjącym na stan czystości zbiorników jest to, czy ich woda znajduje się w ruchu i jak intensywny jest ten ruch. W tym punkcie opisane są własnie ruchy wody jakich można doszukać się w jeziorze.

Dodano: 31 maja 2004

Cyrkulacja wód jeziorowych jest ważnym procesem życiowym każdego zbiornika wodnego i jest ona związana z temperaturą oraz porą roku. Istnieją dwa systemy cyrkulacji: europejski i amerykański.

Dodano: 31 maja 2004

Typy uwarstwień tlenowych w róznych jeziorach. Jest bardzo istone zagadnienie związane z trofią zbiornika wodnego.

Dodano: 31 maja 2004
Obecnie rozróżnia się 4 głównych właścicieli wód: Skarb Państwa, gminy, wspólnoty miejskie, osoby prywatne. Wody komunalne są mieniem gminy.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl