Rzeka
W tym dziale znajdują się informacje o rzekach, czyli naturalnych, powierzchniowych ciekach, które płyną w wyżłobionych przez siebie korytach, oraz kanałach, czyli sztucznych fragmentach wodnych dróg łączących ze sobą zbiorniki wodne lub fragmenty rzek.

Istnieją opisy zarówno rzek małych do 100 km, jak i dużych, których długość wynosi ponad 500 km. Prezentujemy głownie cieki stałe ale zdarzają się także opisy kanałów, które okresowo nabierają wodę lub są już całkowicie pozbawione wody. Z taką sytuacją mamy coraz częściej do czynienia. Powodem są zmiany klimatu i coraz częstsze susze atmosferyczne, gdy brak opadów przez ponad 20 dni, susze glebowe i zjawisko obecne w ostatnich latach - susze hydrologiczne, kiedy obserwujemy drastyczny spadek poziomu wód powierzchniowych i gruntowych.

Opisy cieków wodnych traktujemy jako uzupełnienie opisów jezior, przez które przepływają tworząc systemy naczyń połączonych.

Artykuły

Klasyfikacje źródeł, hydrograficzne klasyfikacje wypływów wody, inne podziały wypływów, literatura.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl