Artykuły

Do zbierania glonów w terenie należy się odpowiednio przygotować. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje , dotyczące sposobów gromadzenia zbiorów...
Zakwity toksycznych glonów zdarzają się w ostatnich latach coraz częściej, stwarzając coraz większe zagrożenie dla ludzi i organizmów morskich. Zatruwają okresowo zbiorniki wodne, z których korzystają zarówno dzikie jak i udomowione zwierzęta. Zagrażają także ludziom...
Byt ludzkości jest nieodłącznie związany z dostateczną ilością czystej wody, podczas gdy większość rzek, jezior i sztucznych rezerwuarów wodnych jest nieodwracalnie zanieczyszczonych. Problem ten stał się we współczesnym świecie jednym z najczęściej komentowanych na forum publicznym.

Pod pojęciem eutrofizacji rozumie się dziś wzbogacanie wód na drodze naturalnej lub sztucznej w mineralne składniki pokarmowe...

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl