nazwa zdjęcia
Poproch cetyniak, Bupalus piniaria Linnaeus 1758
Błyszczka jarzynówka, Autographa gamma Linnaeus 1758
Bujanka większa, Bombylius major Linnaeus 1758
Biegacz granulowany, Carabus granulatus
Biegacz obrzeżony, Carabus marginalis
Biegacz wręgaty, Carabus cancellatus
Biegacz ogrodowy, Carabus hortensis
Biegacz fioletowy, Carabus violaceus
Ponurek Schneidera, Boros schneideri
Bogatka, Parus major
Biegacz urozmaicony, Carabus variolosus
Biegacz skórzasty, Carabus coriaceus
Batalion, Philomachus pugnax
Bęsica kwietniówka, Archiaeris parthenias
Białka wierzbówka, Leucoma salicis
Jemiołuszka, Bombycilla garrulus
Barczatka osinówka, Poecilocampa populi
Barczatka śliwienica, Odonestes pruni
Barczatka dębówka, Lasiocampa quercus
Barczatka dębolistna, Gastropacha quercifolia
Barczatka napójka, Euthrix potatoria Linnaeus 1758
Barczatka sosnówka, Dendrolimus pini
Bogatek wiejski, Buprestis rustica
Bogatek jedenastoplamy, Buprestis novemmaculata
Brunatnica osinówka, Pheosia tremulae (Clerck)
Białoząbka dwubarwica, Leucodonta bicoloria (Den. & Schiff.)
Biedronka siedmiokropka, Coccinella septempunctata
Bóbr europejski, Castor fiber L., 1758
Żubr, Bison bonasus
Bąk, Botaurus stellaris
Bielik, Haliaeetus albicilla
Myszołów, Buteo buteo
Brodziec krwawodzioby, Tringa totanus
Bocian biały, Ciconia ciconia
Bocian czarny, Ciconia nigra
Brodziec samotny, Tringa ochropus
Gągoł, Bucephala clangula
Kulon, Burhinus oedicnemus
Puchacz, Bubo bubo
Kumak górski, Bombina variegata
Kumak nizinny, Bombina bombina
Ropucha paskówka, Bufo calamita
Ropucha szara, Bufo bufo
Ropucha zielona, Bufo viridis
Babka czarna, Gobius niger
Bass wielkogębowy, Micropterus salmoides
Boleń, Aspius aspius
Brzana, Barbus barbus
Krąp, Blicca bjoerkna
Brzanka, Barbus petenyi
Bielinek bytomkowiec, Pieris napi Linnaeus 1758
Bielinek kapustnik, Pieris brassicae Linnaeus 1758
Bielinek rzepnik, Pieris rapae (L.)
Białawiec rukiewnik, Pontia daplidice (L.)
Barwinek pospolity, Vinca minor L.
Bluszcz pospolity, hedera helix L.
Borówka czerwona (brusznica), Vaccinium vitis-idaea
Bniec biały (łąkowy), Melandryum album
Borówka czernica, Vaccinium myrtillus

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl