Dodano: 0 0000
ubarwienie Ciało wydłużone, wrzecionowate, bocznie ścieśnione. Głowa duża i wydłużona, z wielką i silnie uzębioną paszczą. Stożkowate zęby znajdują się na końcach szczęk.
występowanie Gatunek ten żyje w jeziorach o stałabym stopniu eutrofizacji - najczęściej w sielawowych, leszczowych oraz sandaczowych.
pokarm W jeziorach pokarmem młodych stynek jest wyłącznie zooplankton, a w morzu i zalewach, poza zooplanktonem, znaczną domieszkę pokarmu stanowią również skorupiaki, larwy ochotkowatych. Stynka, w drugim roku życia i starsza, przechodzi na drapieżny tryb życia oparty w dużej mierze na kanibalizmie.
rozród Stynka, będąc rybą o krótkim cyklu życiowym, dojrzałość płciową osiąga w drugim, a niekiedy nawet w pierwszym roku życia. Okres rozrodu, w zależności od warunków środowiska, trwa w Polsce od marca do maja. Rozród stynki, podobnie jak innych ryb pelagicznych, odbywa się gromadnie. Samice składają przeważnie od 5000 do 20000 jaj.
rodzina Stynkowate.
rozwój Inkubacja jaj trwa około 21 dni, a w temperaturze wody od 7,5 do 10,5 trwa około 10 din. Wylęg bezpośrednio po wykluciu ma długość, od 5 do 6 mm. Świeżo wyklute larwy stynki są szkliste.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl