Dodano: 0 0000
ubarwienie Grzbiet szaroniebieski z licznymi czarnymi plamkami występującymi również na płetwach: grzbietowej, ogonowej i tłuszczowej. Wzdłuż linii bocznej biegnie dość szeroka smuga koloru różowoczerwonego. W okresie tarła u samców nabiera intensywności.
pokarm Taki jak pstrąga potokowego.
rozród Samice osiągają dojrzałość płciową w wieku 2 do 4 lat, samce od 1 do 3 lat. Pora rozrodu przypada od grudnia do maja w dobrze natlenionych potokach i rzekach, gdzie składa w gnieździe od 900 do 3000 jaj.
piśmiennictwo

Komentarze

Salmo_Salar salmo_salar@poczta.onet.pl
14 kwietnia 2006

Duże, szybkie przyrosty, najłatwiejszy w hodowli (z łososiowatych) no i przede wszystkim duże walory wędkarskie. Jeszcze nie miałem okazji spotkać się z wojownikiem.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl