Dodano: 0 0000
Samiec Skrzydła obu par ubarwione identycznie – brunatno. Na przednim skrzydle występuje miodowe przejaśnienie. Na skrzydle tylnym w pobliżu wierzchołka występuje pomarańczowa podłużna plamka równoległa do brzegu skrzydła. Obie pary skrzydeł posiadają aksamitny połysk.
Samica Skrzydło przednie miodowe z przyciemnionym brzegiem bocznym. Skrzydło tylne brunatnopomarańczowe. Brzeg boczny tego skrzydła pomarańczowy. Na skrzydle tylnym u samicy występują dwie lub trzy plamki przy brzegu bocznym. Są one czarne z białymi źrenicami i są umieszczone w pomarańczowych obwódkach.
Spód skrzydeł Tło spodu skrzydeł przednich pomarańczowe. Wierzchołek skrzydła szary, przy czym u samicy szarej barwy jest mniej niż u samca. U samicy przy wierzchołku skrzydła przedniego znajduje się oczko czarne z białą źrenicą umieszczone w kremowej obwódce. Oprócz tego na spodzie skrzydła przedniego samicy występuje po wewnętrznej stronie oczka kremowa podłużna plamka.
Skrzydło tylne ma tło barwy szarobrunatnej. Nasadowa część skrzydła szara. Sam brzeg boczny skrzydła tylnego pomarańczowy. Wzdłuż brzegu bocznego znajduje się 5 – 6 oczek czarnych z białymi źrenicami umieszczonych w żółtawych obwódkach. Przy brzegu bocznym znajduje się także kilka białych plamek tworzących razem porozrywaną białą szeroką przepaskę.
systematyka Rząd: motyle (Lepidoptera)
Podrząd: wędzidełkowce (Heteroneura)
Nadrodzina: paziokształtne (Papilionoidea)
Rodzina: oczennicowate (Satyridae)
Podrodzina: strzępotki (Coenonymphinae)
Rodzaj: strzępotek (Coenonympha)
wygląd Samiec Skrzydła obu par ubarwione identycznie – brunatno. Na przednim skrzydle występuje miodowe przejaśnienie. Na skrzydle tylnym w pobliżu wierzchołka występuje pomarańczowa podłużna plamka równoległa do brzegu skrzydła. Obie pary skrzydeł posiadają aksamitny połysk.
Samica Skrzydło przednie miodowe z przyciemnionym brzegiem bocznym. Skrzydło tylne brunatnopomarańczowe. Brzeg boczny tego skrzydła pomarańczowy. Na skrzydle tylnym u samicy występują dwie lub trzy plamki przy brzegu bocznym. Są one czarne z białymi źrenicami i są umieszczone w pomarańczowych obwódkach.
Spód skrzydeł Tło spodu skrzydeł przednich pomarańczowe. Wierzchołek skrzydła szary, przy czym u samicy szarej barwy jest mniej niż u samca. U samicy przy wierzchołku skrzydła przedniego znajduje się oczko czarne z białą źrenicą umieszczone w kremowej obwódce. Oprócz tego na spodzie skrzydła przedniego samicy występuje po wewnętrznej stronie oczka kremowa podłużna plamka.
Skrzydło tylne ma tło barwy szarobrunatnej. Nasadowa część skrzydła szara. Sam brzeg boczny skrzydła tylnego pomarańczowy. Wzdłuż brzegu bocznego znajduje się 5 – 6 oczek czarnych z białymi źrenicami umieszczonych w żółtawych obwódkach. Przy brzegu bocznym znajduje się także kilka białych plamek tworzących razem porozrywaną białą szeroką przepaskę.
występowanie Gatunek występuje w całym kraju i należy do gatunków pospolitych. Motyle preferują tereny leśne i przyleśne. Spotyka się je na polanach, zrębach oraz przyleśnych i śródleśnych drogach.
tryb życia Motyle dorosłe latają w dzień nisko nad roślinnością. Nektar najchętniej ssą z kwiatów fioletowych – głównie macierzanek.
pokarm Gąsienice odżywiają się liśćmi traw: Briza media, Brachypodium silvaticum.
rozwój Wiosną gąsienica budzi się ze snu zimowego, który odbyła ukryta w ściółce i po wyszukaniu rośliny pokarmowej wznawia żerowanie. Żeruje do końca maja a następnie udaje się na przepoczwarczenie, które następuje na roślinie żywicielskiej. Poczwarki wiszące barwy białoszarej. Są grube i beczułkowate. W połowie czerwca wylegają się dorosłe motyle. Samica składa jaja pojedynczo na źdźbłach traw. Po kilkunastu dniach wylegają się gąsienice. Są one barwy żywozielonej i są pokryte licznymi drobnymi szczecinkami. Po bokach ciała i przez grzbiet larw przebiegają białe pręgi. Koniec ciała wyciągnięty w widełkowaty żółtawy wyrostek. Żerują one przez jakiś czas kilka razy liniejąc a następnie larwy udają się na zimowanie, które następuje w warstwie przyziemnej roślinności lub w ściółce.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl