Dodano: 28 stycznia 2015
Dodano: 14 stycznia 2013
Dodano: 10 stycznia 2013
Dodano: 10 stycznia 2013
Dodano: 18 września 2007
Głowa mała w stosunku do przedplecza. Oczy dość silnie sklepione, równomiernie wystające na boki głowy. Czułka jedenastoczłonowe, sięgają ku tyłowi do około 1/3 długości pokryw.
Przedplecze w zarysie prostokątne. Najszersze w przedniej połowie. Nieznacznie wykrojone przed tylnymi katami, które są tępe i szerokie. Powierzchnia przedplecza i głowy gęsto, głęboko i nierównomiernie punktowana i marszczona, przez co wydaje się nieco brokatowa.
Pokrywy owalne, lekko rozszerzające się ku tyłowi, najszersze za połową długości. Urzeźbienie pokryw złożone z trzech wyraźnych żeberek ciągłych (przyszwowego, środkowego i bocznego) i słabo wykształconego żeberka przy brzegu pokryw, zaznaczającego się w końcowej 1/4 pokrywy. Pomiędzy żeberkiem przyszwowym i środkowym, środkowym i bocznym oraz bocznym i brzegiem pokrywy można wyróżnić lekko zagłębione zagoniki. W każdym zagoniku środkiem biegnie żeberko złożone z wydłużonych, wąskich krótkich listewek w liczbie od 8 do 12 w jednym rzędzie. Powierzchnia pokryw dość silnie zmarszczona. Listewka krawędziowa szeroka. Każda pokrywa w tyle, na wysokości bocznego żeberka posiada charakterystyczne, płytkie wycięcie.
Odnóża bieżne, dobrze wykształcone. Duży odsetek w populacji posiada w pełni wykształcone skrzydła błoniaste, przez co ma zdolność aktywnego lotu.
Dodano: 18 września 2007
Chrząszcz spłaszczony.
Bardzo duża głowa, znacznie większa od przedplecza. U samca bardzo silnie wykształcone żuwaczki, wysunięte ku przodowi z zębem u nasady i drugim w połowie długości. U samicy żuwaczki mniejsze, z zębem w środku, ale niewystające mocno przed głowę. Czułka kolankowato zagięte, z trójczłonową buławką. Na urzeźbienie łowy składa się głębokie i rzadkie punktowanie, u samców dodatkowo brzegi boczne głowy silnie poryte.
Przedplecze niewielkie, znacznie szersze niż dłuższe. Listewka krawędziowa przedplecza wyraźna na całym obwodzie. W przedniej części znajdują się dwa zagłębienia. Powierzchnia przedplecza pokryta punktowaniem drobniejszym i gęstszym niż te na powierzchni głowy.
Tarczka trójkątna, dobrze widoczna.
Pokrywy wydłużone, z wyraźnymi ząbkami barkowymi. Bruzdy pokryw delikatne, ale dobrze widoczne, wypełnione pojedynczymi rzędami nakłuć. Międzyrzędy (zagoniki) także delikatne punktowane.
Odnóża kroczne, bardzo silne. Brzegi zewnętrzne goleni opatrzone zębami, największymi na przednich goleniach.
Skrzydła błoniaste dobrze rozwinięte.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl