Dodano: 0 0000
ubarwienie Barwa boków jest jasno - oliwkowo - zielona i przechodzi na grzbiecie w kolor ciemny, na brzuchu zaś w jasnożółty do białego. Młodsze osobniki mają ubarwienie jaśniejsze o odcieniu złotawomiedzianym.
występowanie Ojczyzną jest Azja wschodnia. Stawy, rzeki.
pokarm Początkowo larwy amura odżywiają się zooplanktonem, głównie wrotkami i skorupiakami planktonowymi. Amur biały po przejściu na pokarm roślinny początkowo odżywia się glonami nitkowatymi, mchami, ramienicami i drobnymi gatunkami miękkiej flory kwiatowej. Osobniki większe zjadają także florę twardą, trawę łąkową, liście drzew itp.
rozród Dojrzałość płciową amur osiąga w różnym wieku, w zależności od temperatury wód, w których przebywa. Płodność waha się od 29000 do 1687000 jaj w zależności od wieku i masy ciała samic. W okresie poprzedzającym dojrzałość plemników pojawia się u samców drugorzędowa, zewnętrzna cecha płciowa w postaci grzebykowatych, poprzecznych wyrostków na zewnętrznej stronie miękkich promieni płetw piersiowych.
rodzina karpiowate
rozwój Półpelagiczne jaja są unoszone z prądem wody i w tym czasie przechodzą rozwój. Temperatura w której odbywa się rozród naturalny waha się od 17 do 27 . Po upływie około tygodnia larwy przekształcają się już w żerujący wylęg, wykazuje dużą ruchliwość i zaczyna przemieszczać się z koryta rzeki do strefy przybrzeżnej na rozlewiska, gdzie znajduje zasobne w pokarm żerowiska.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl