Dodano: 13 czerwca 2007
Naga bylina z pionowym podziemnym kłączem. Liście: wyrastają co roku pojedynczo z kłącza, u podstawy posiadają suchobłoniastą pochewkę; z wspólnego ogonka wyrasta część płonna (asymilacyjna) i płodna (zarodnionośna); część asymilacyjna liścia błyszcząca, jasnozielona, długości 1-6 cm i szerokości do 3 cm, w zarysie podługowata, bocznie ustawiona, siedząca, pojedynczo pierzasta, o odcinkach szeroko półksiężycowatych z klinowatymi nasadami, brzegiem karbowanymi lub wciętymi i nerwacji wachlarzowatej; część zarodnionośna na długim ogonku, 2-3 krotnie pierzasto rozgałęziona, w formie szczytowej wiechy, do 8 cm długości. Łodyga: w postaci podziemnego kłącza. Zarodniki: dojrzewają od maja do sierpnia, rozwijają się w grubościennych (zbudowanych z kilku warstw komórek) zarodniach, pękających poprzeczną szczeliną.
systematyka
  • Klasa: Pteropsida - paprocie
  • Podklasa: Ophioglossidae - nasięźrzałowe
  • Rząd: Ophioglossales - nasięźrzałowce
  • Rodzina: Ophioglossaceae - nasięźrzałowate
Przynależność fitosocjologiczna:
Rząd Nardetalia.
wygląd Naga bylina z pionowym podziemnym kłączem. Liście: wyrastają co roku pojedynczo z kłącza, u podstawy posiadają suchobłoniastą pochewkę; z wspólnego ogonka wyrasta część płonna (asymilacyjna) i płodna (zarodnionośna); część asymilacyjna liścia błyszcząca, jasnozielona, długości 1-6 cm i szerokości do 3 cm, w zarysie podługowata, bocznie ustawiona, siedząca, pojedynczo pierzasta, o odcinkach szeroko półksiężycowatych z klinowatymi nasadami, brzegiem karbowanymi lub wciętymi i nerwacji wachlarzowatej; część zarodnionośna na długim ogonku, 2-3 krotnie pierzasto rozgałęziona, w formie szczytowej wiechy, do 8 cm długości. Łodyga: w postaci podziemnego kłącza. Zarodniki: dojrzewają od maja do sierpnia, rozwijają się w grubościennych (zbudowanych z kilku warstw komórek) zarodniach, pękających poprzeczną szczeliną.
wymiary Osiąga wysokość od 5 do 10 (rzadko 30) cm.
występowanie Gatunek spotykany na terenie prawie całego kraju, rzadziej występuje w Polsce południowo-wschodniej i środkowej. Rośnie głównie na suchych łąkach i murawach naskalnych, szczególnie na wapieniu
ochrona Od roku 2004 podlega ścisłej ochronie gatunkowej. Z uwagi na dość szybkie ustępowanie podejźrzona z licznych stanowisk znalazł się na liście gatunków narażonych na wyginięcie.
Głównym zagrożeniem dla tej paproci jest zanikanie jego siedlisk, głównie w wyniku sukcesji wtórnej roślinności leśnej.
uwagi Populacje tego gatunku liczą zazwyczaj od kilku do kilkunastu osobników, rzadko więcej niż 100. Dawniej sądzono, że listki podejźrzona zmieniają swoje rozmiary wraz ze zmianami faz księżyca.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl