Dodano: 14 sierpnia 2010
W granicach obszaru, o powierzchni 17776,60 ha, znalazł się Zalew Wiślany, który od Bałtyku odcina Mierzeja Wiślana. Istnieje połączenie z morzem poprzez wąski kanał w mierzei po stronie rosyjskiej. Wody zalewu są słonawe i płytkie. Ich średnia głębokość wynosi około 2,3 m. Do zalewu uchodzi szeroką deltą Wisła oraz wiele mniejszych rzek: Elbląg, Bauda, Pasłęka. Poziom wody związany jest z kierunkiem i siłą wiatru. Może wahać się w ciągu dnia nawet w granicach 1,5 m. Wzdłuż brzegów występuje szeroki, miejscami kilkuset metrowy pas roślinności szuwarowej, który ma ogromne znaczenie dla bytujących tu ptaków. Najcenniejsze miejsca to ujście Cieplicówki, Zatoka Elbląska i ujście Pasłęki.

Spotkać tu można takie gatunki ptaków z Załącznika II jak:

 • A229 - zimorodek
 • A021 - bąk
 • A196 - rybitwa białowąsa
 • A197 - rybitwa czarna
 • A031 - bocian biały
 • A081 - błotniak stawowy
 • A082 - błotniak zbożowy
 • A084 - błotniak łąkowy
 • A122 - derkacz
 • A037 - łabędź czarnodzioby
 • A038 - łabędź krzykliwy
 • A238 - dzięcioł średni
 • A236 - dzięcioł czarny
 • A027 - czapla biała
 • A320 - muchołówka mała
 • A075 - bielik
 • A022 - bączek
 • A338 - gąsiorek
 • A176 - mewa czarnogłowa
 • A177 - mewa mała
 • A272 - podróżniczek
 • A068 - bielaczek
 • A120 - zielonka
 • A119 - kropiatka
 • A193 - rybitwa rzeczna
 • A307 - jarzębatka
 • A166 - łęczak (brodziec leśny)

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl