Dodano: 0 0000
Rezerwat faunistyczny o powierzchni 147 ha, na terenie gminu Jedwabno. W swoich granicach zawiera niewielki odcinek Omulwi. Na północy graniczy z Rezerwatem Dolina Omulewu. Na zachodzie znajduje się jez. Omulew.

Są to tereny podmokłe i bagniste - trzcinowiska, zarośla turzyc, wierzb i brzóz. Odbywają tu lęgi tysiące ptaków wodnych i wodno - błotnych. W czasie wędrówek, jesienią przystaje tu półtora tysiąca ptaków.
Spotkać można bobry, wilki, wydry i inne ciekawe ssaki.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl