Dodano: 23 marca 2009
Zbiornik znajduje się na południe od Lubajn i na południowy-wschód od Ostródy, na SOOS Natura 2000 Dolina Drwęcy.
powierzchnia 2,53 ha (Dynowski 2008).
klasa czystości Zarastający, eutroficzny zbiornik, zasilany biogenami ze spływem z okolicznych pól.
dno Muliste. Porośnięte rogatkiem.
dorzecze Drwęca - Wisła.
dostępność Trudno dostępny.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to łąki i pola uprawne. Wokół brzegów szeroki pas roślinności szuwarowej. Dominuje szuwar trzcinowy z niewielkim udziałem pałki.
miejscowość Lubajny, Ostróda.
miejsca Zabytki Ostródy.
podsumowanie
dodatkowe informacje Ten mały, zarastający, śródpolny zbiornik jest długi na 0,3 km i szeroki na 0,14 km. Istnieje niewielkie połączenie (rów melioracyjny) na zachodzie z rzeką Drwęcą.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl