Dodano: 4 stycznia 2010
Dodano: 4 stycznia 2010
Dodano: 4 stycznia 2010
Dodano: 4 stycznia 2010
Dodano: 4 stycznia 2010
Dodano: 4 stycznia 2010

Zbiornik znajduje sie na wysokości 138,8 m n.p.m., na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego, prócz zatoki Gedajno, która tylko wschodnią linią brzegową graniczy z tym obszarem.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl