Od najdawniejszych czasów ludzie byli związani z wodą. Od niej zależało i zależy życie. Wraz z postępem ewolucyjnym i wzrostem liczby ludzi, środowisko naturalne zaczęło coraz bardziej odczuwać skutki antropopresji. W efekcie naszych działań stan wody ulega pogorszeniu. Prowadzone na szeroką skalę, w większości "na siłę" melioracje w połączeniu z ociepleniem klimatu powodują gwałtowny spadek poziomu wód, czego efektem jest miedzy innymi wypłycanie się i zarastanie jezior.

Na stronach naszego informatora przedstawiamy piękno polskich jezior - zarówno tych większych, jak i małych zbiorników, których powierzchnia czasmi nie przekracza jednego hektara. Staramy sie opisać ich życie i stan ekologiczny.
 
W niektórych przypadkach pokazujemy te zbiorniki, których już nie ma i pozostała po nich tylko misa wypełniona roslinością szuwarową lub podmokłym lasem...
 

Artykuły

Krążenie głównych pierwiastków biogennych - azotu (N) i fosforu (P) w jeziorze ma ogromne znaczenia dla życia danego zbiornika ...

Czynniki określające podatność jeziora na degradację i klasy czystości wody to niezwykle ważne elementy. Na ich podstawie możemy stwierdzić jaki jest aktualny stam wody, jak również przewidzieć dalsze losy zbiornika.

Od najdawniejszych czasów ludzie byli związani z wodą. Od niej zależało i zależy życie. Wraz z postępem ewolucyjnym i wzrostem ilości ludzi, środowisko naturalne zaczęło coraz bardziej odczuwać skutki antropopresji. Stan wody ulegał stopniowo pogorszeniu. Zaczęto badać zbiorniki, w celu zachowania w nich odpowiedniej jakości wody i uchronienia jej przed zanieczyszczeniem.
Budowa cząsteczki, stany skupienia, objętość, temperatura, ciepło właściwe, napięcie powierz - chniowe, zwilżalność, lepkość.

Zapoznamy się ze słownictwem limnoligicznym, często spotykanym w literaturze popularno - naukowej i jak się przekonamy, nie zawsze poprawnie rozumianym.

Co to jest eutrofizacja, przyczyny eutrofizacji, źródła biogenów w jeziorze, skutki eutrofizacji, odpowiednie planowanie przestrzenne w celu ochrony zbiorników wodnych, nawożenie wewnętrzne i jego rola, trzy fazy degradacji jeziora.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl