Dodano: 0 0000
ubarwienie Grzbiet brązowoczarny z ciemnymi plamami. Boki żółtawe, brzuch jasny.
występowanie Europa do Amuru. Nieliczny w wodach śródlądowych Polski.
pokarm Ryby bentoniczne, ikra i wylęg.
rozród Tarło od listopada do marca. Jaja są unoszone w wodzie.
rodzina Dorszowate (Gadidae)
rozwój Wody słonawe, jeziora i rzeki. W dzień ryba ukrywa się w zakamarkach dna (kamienie, konary).
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl