Dodano: 17 marca 2010
Ciek wypływa w północnej części jeziora Czarnego i uchodzi do południowo-wschodniej zatoki jeziora Omulew.
źródła Jezioro Czarne.
dorzecze Omulew - Narew - Wisła.
ujście Jezioro Omulew.
dodatkowe informacje Ciek wypływa w północnej części jeziora Czarnego i uchodzi do południowo-wschodniej zatoki jeziora Omulew.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Henryk Falkowski falk_65@tlen.pl
12 września 2014

Chodzi tu chyba o ciek pod nazwą Zimna Woda zaczynający się wcześniej przed j. Czarne koło miejscowości Wały. Nazwa Wały pochodzi od średniowiecznych umocnień nadgranicznych pomiędzy państwem krzyżackim a Mazowszem. W lesie k. Wał(ów) piękny l e ś n y cmentarz.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl