Dodano: 30 marca 2006
Historia kanału sięga jeszcze XV wieku, kiedy to powstał port we Fromborku, który wybudowano przy ujściu kanału. Głównym celem powstania kanału było zaopatrzenie miasta w wodę pitną. Wykorzystano ją także do poruszania młyna i maszyn służących do falowania sukna (foluszy). Koło wodne młyna, (przystosowane w latach późniejszych) wraz z systemem podziemnych wodociągów zaopatrywało w wodę wyższe partie miasta. Młyn pełnił zatem funkcję "podnośnika" wody do wyższych partii miasta. System ten funkcjonował do połowy XVIII wieku. Za czasów niemieckich był tu jedynie młyn wodny. Od 1944 roku nie urzytkuje się tej budowli hydrotechnicznej. Podczas budowy kanału wykorzystano ukształtowanie terenu i wysoką skarpę przy dolinie rzeki Baudy. Ścinając ją uzyskano materiał do budowy wysokiego wału - jednego brzegu - drugim, była naturalna skarpa. Dzięki dokładnym wyliczeniom uzyskano niewielki spadek dna kanału w stosunku do poziomu wody w rzece, która piętrzono tamą.
Wbrew nazwie "Kopernikowski" kanał, jak również system urządzeń wodociągowych miał niewiele wspólnego z Kopernikiem, któremu czasami przypisuje się autorstwo planów tych budowli.
szerokość Około 5 m.
głębokość Kanał był stosunkowo płytki.
źródła Rzeka Bauda.
dopływy Brak.
ujście Zalew Wiślany.
roślinność Obecnie dno i brzegi kanału zarośnięte jest przez krzewy i drzewa.
dodatkowe informacje Historia kanału sięga jeszcze XV wieku, kiedy to powstał port we Fromborku, który wybudowano przy ujściu kanału. Głównym celem powstania kanału było zaopatrzenie miasta w wodę pitną. Wykorzystano ją także do poruszania młyna i maszyn służących do falowania sukna (foluszy). Koło wodne młyna, (przystosowane w latach późniejszych) wraz z systemem podziemnych wodociągów zaopatrywało w wodę wyższe partie miasta. Młyn pełnił zatem funkcję "podnośnika" wody do wyższych partii miasta. System ten funkcjonował do połowy XVIII wieku. Za czasów niemieckich był tu jedynie młyn wodny. Od 1944 roku nie urzytkuje się tej budowli hydrotechnicznej. Podczas budowy kanału wykorzystano ukształtowanie terenu i wysoką skarpę przy dolinie rzeki Baudy. Ścinając ją uzyskano materiał do budowy wysokiego wału - jednego brzegu - drugim, była naturalna skarpa. Dzięki dokładnym wyliczeniom uzyskano niewielki spadek dna kanału w stosunku do poziomu wody w rzece, która piętrzono tamą.
Wbrew nazwie "Kopernikowski" kanał, jak również system urządzeń wodociągowych miał niewiele wspólnego z Kopernikiem, któremu czasami przypisuje się autorstwo planów tych budowli.
budowle Młyn wodny we Fromborku.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl