Dodano: 4 listopada 2004
Około VI w. n.e. okolice rzeki Ełk zamieszkiwało jedno z plemion jaćwieskich - Połekszanie, spokrewnione z plemionami pruskimi. Połeksze - to nazwa krainy nad rzeką "Łek" czyli Ełk. Nazwa "Łek" jest pochodną słowa "łekno", które oznacza lilię wodną lub grążel. Tak więc nazwa rzeki Ełk oznacza porośniętą grążelami, nazywanymi czasami liliami wodnymi.
Wokół tego cieku rozwijało się osadnictwo tego terenu. Rzeka stanowiła źródło pożywienia jak również naturalną ochronę przed potencjalnym wrogiem.
Około XV w rzeka była granicą mazowiecko-litewską.
Obecnie to przepiękny szlak kajakowy warty przepłynięcia - szczególnie początkowy odcinek.
szerokość Od kilku do nawet kilkudziesięciu metrów w okolicach miasta Ełk.
źródła Źródła Ełku położone są na północnych obrzeżach Puszczy Boreckiej. Właściwa rzeka Ełk zaczyna się od jez. Straduńskiego. Inne źródła podają, że początek rzeki znajduje się w okolicach miejscowości Siedliska, na południe od Gołdapi.
dorzecze Biebrza.
dopływy Binduga, Kanał Kuwasy, Różanica, Karmelówka, Gawlik, Połomska Młynówka, Mazurka.
ujście Prawobrzeżny dopływ Biebrzy. Ełk uchodzi do Biebrzy tzw. Kanałem Rudzkim.
dodatkowe informacje Około VI w. n.e. okolice rzeki Ełk zamieszkiwało jedno z plemion jaćwieskich - Połekszanie, spokrewnione z plemionami pruskimi. Połeksze - to nazwa krainy nad rzeką "Łek" czyli Ełk. Nazwa "Łek" jest pochodną słowa "łekno", które oznacza lilię wodną lub grążel. Tak więc nazwa rzeki Ełk oznacza porośniętą grążelami, nazywanymi czasami liliami wodnymi.
Wokół tego cieku rozwijało się osadnictwo tego terenu. Rzeka stanowiła źródło pożywienia jak również naturalną ochronę przed potencjalnym wrogiem.
Około XV w rzeka była granicą mazowiecko-litewską.
Obecnie to przepiękny szlak kajakowy warty przepłynięcia - szczególnie początkowy odcinek.
budowle 30 jazów podnoszących poziom wody ponad 1,5 m.
zlewnia 1524,5 km2.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Renata Samełko renata@powiat.elk.pl
10 sierpnia 2002

Ełk jest rzeką IV rzędu.
Rzeka przepływa przez szereg jezior i przyjmuje różne nazwy: Czarna Struga, Łaźna Struga, Ełk, Małkinia.
Wody Ełku (badania WIOŚ Suwałki z 1998 r.) prawie na całej kontrolowanej długości odpowiadały III klasie czystości. Jedynie w Nowej Wsi Ełckiej stwierdzono klasę II.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl