Dodano: 0 0000
Zimozielona krzewinka. Liście owalne do jajowatych, do 15 mm długości, brzegiem karbowane lub ząbkowane, z wierzchu ciemnozielone, od spodu niebieskawe, krótkoogonkowe, naprzeciwlegle osadzone na pędzie. Pędy wegetatywne płożące, cienkie do 1 m długości; kwiatowe wzniesione do 15 cm długości, krótko owłosione. Kwiaty lilioworóżowe, zwisające po 2 (rzadko do 4) z wyprostowanej, ogruczolonej szypuły, długiej do 8 cm, pachnące, korona dzwonkowata zrośnięta z 5 płatków, z ciemniejszymi prążkami wewnątrz, długości od 5 do 9 mm. Okres kwitnienia koniec maja do sierpnia. Owoce typu orzeszek, rzadko zawiązują się po kwitnieniu.
systematyka
 • Klasa Magnoliopsida (=Dicotyledones) - dwuliścienne
 • Podklasa Rosidae - różowe
 • Nadrząd Cornanae - dereniopodobne
 • Rząd Dipsacales - szczeciowce
 • Rodzina Caprifoliaceae - przewiertnicowate
Przynależność fitosocjologiczna:
Rząd Vaccinio-Piceetalia; Zbiorowisko Empetro nigri-Pinetum.
wygląd Zimozielona krzewinka. Liście owalne do jajowatych, do 15 mm długości, brzegiem karbowane lub ząbkowane, z wierzchu ciemnozielone, od spodu niebieskawe, krótkoogonkowe, naprzeciwlegle osadzone na pędzie. Pędy wegetatywne płożące, cienkie do 1 m długości; kwiatowe wzniesione do 15 cm długości, krótko owłosione. Kwiaty lilioworóżowe, zwisające po 2 (rzadko do 4) z wyprostowanej, ogruczolonej szypuły, długiej do 8 cm, pachnące, korona dzwonkowata zrośnięta z 5 płatków, z ciemniejszymi prążkami wewnątrz, długości od 5 do 9 mm. Okres kwitnienia koniec maja do sierpnia. Owoce typu orzeszek, rzadko zawiązują się po kwitnieniu.
wymiary Osiąga wysokość do 15 cm.
występowanie Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w północnej części Europy (arktyczna i subarktyczna Europa). Ku południowi Europy częstszy tylko w niektórych pasmach górskich. W Polsce najwięcej stanowisk zimoziół posiada w części północnej, im dalej na południe tym gatunek coraz rzadszy. Zajmuje siedliska charakterystyczne dla borów sosnowych, świerkowych, jodłowych i mieszanych, regionalnie występuje również w nadmorskim borze bażynowym. Bardzo rzadko spotykany również w zbiorowiskach grądowych. Preferuje stanowiska umiarkowanie ocienione.
ochrona Gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową.
Bezpośrednie zagrożenie dla gatunku stanowi gospodarka leśna, głównie wycinanie drzewostanów. Zanikanie stanowisk zimozioła wywołane jest również naturalnymi procesami wymierania tego gatunku. Jednocześnie z zanikaniem na niektórych stanowiskach obserwuje się rozprzestrzenianie się tego gatunku na nowe stanowiska, notowano je nawet w sztucznych monokulturach sosnowych.
uwagi Zazwyczaj populacje zimozioła północnego odznaczają się dużą żywotnością. Liczebność populacji może się zmieniać w ciągu kolejnych lat w zależności od przebiegu warunków pogodowych. W lata suche populacje zazwyczaj drastycznie maleją, w lata mokre natomiast gwałtownie zwiększają swoją liczebność.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl