Dodano: 25 maja 2007
Bylina z białą cebulą, utworzoną z licznych, złocistych (od tej barwy pochodzi nazwa „złotogłów”), zachodzących dachówkowato na siebie łusek. Liście: siedzące, podłużniejajowate, 7-11 nerwowe, osadzone skrętolegle, natomiast w części środkowej łodygi okółkowo. Łodyga: gęsto ulistniona, prosta, sztywna. Kwiaty: zebrane po 3-12 szt. na szczycie łodygi w kwiatostan typu grono; okwiat pojedynczy złożony z 6 płatków długości 3-4 cm, wywiniętych do tyłu, barwy brudnoróżowopurpurowej z ciemnymi plamkami, przez środek płatków biegnie rynienka wypełniona nektarem; 6 pręcików z purpurowoczerwonymi, rzadziej żółtymi pylnikami; słupek 1, duży z długą szyjką i trójdzielnym znamieniem. Okres kwitnienia: przypada na czerwiec i lipiec. Owoc: to duża, trójgraniasta, pękająca trzema szparami torebka, wypełniona płaskimi i oskrzydlonymi nasionami.
systematyka
 • Klasa: Liliopsida (=Monocotyledones) - jednoliścienne
 • Podklasa: Lilidae - liliowe
 • Nadrząd: Lilianae - liliopodobne
 • Rząd: Liliales - liliowce
 • Rodzina: Liliaceae - liliowate
Przynależność fitosocjologiczna:
Rząd Fagetalia
wygląd Bylina z białą cebulą, utworzoną z licznych, złocistych (od tej barwy pochodzi nazwa „złotogłów”), zachodzących dachówkowato na siebie łusek. Liście: siedzące, podłużniejajowate, 7-11 nerwowe, osadzone skrętolegle, natomiast w części środkowej łodygi okółkowo. Łodyga: gęsto ulistniona, prosta, sztywna. Kwiaty: zebrane po 3-12 szt. na szczycie łodygi w kwiatostan typu grono; okwiat pojedynczy złożony z 6 płatków długości 3-4 cm, wywiniętych do tyłu, barwy brudnoróżowopurpurowej z ciemnymi plamkami, przez środek płatków biegnie rynienka wypełniona nektarem; 6 pręcików z purpurowoczerwonymi, rzadziej żółtymi pylnikami; słupek 1, duży z długą szyjką i trójdzielnym znamieniem. Okres kwitnienia: przypada na czerwiec i lipiec. Owoc: to duża, trójgraniasta, pękająca trzema szparami torebka, wypełniona płaskimi i oskrzydlonymi nasionami.
wymiary Osiąga wysokość do 150 cm.
występowanie Lilia martagon jest gatunkiem rozpowszechnionym na terenie całego kraju, za wyjątkiem części zachodniej i północnozachodniej. Jest gatunkiem charakterystycznym głownie dla mezofilnych lasów grądowych jak również górskich ziołorośli.
ochrona Gatunek pod ścisłą ochroną gatunkową.
Bezpośrednie zagrożenie dla gatunku stanowi pozyskiwanie do ogródków przydomowych, ze względu na walory dekoracyjne oraz zrywanie do wazonów. Dużym zagrożeniem jest również zastępowanie drzewostanów liściastych drzewami iglastymi.
uwagi Lilia rozmnaża się generatywnie z nasion oraz wegetatywnie za pomocą cebulek przybyszowych wytwarzanych u nasady cebuli macierzystej. Niekiedy populacje tego gatunku są bardzo liczne do kilku tysięcy osobników. Gatunek ten wabi owady nie tylko efektownymi kwiatami, ale również intensywnym zapachem. Podczas niesprzyjającej pogody, gdy zapylenie obcym pyłkiem jest utrudnione dochodzi do samozapylenia, powstają wtedy jednak nasiona gorszej jakości. Dawniej cebule stanowiły przysmak kulinarny, spożywane w różnej postaci: na surowo, gotowane i smażone.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
"Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej UE. Za treść tego dokumentu odpowiada autor opracowania, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska UE"


piśmiennictwo

Komentarze

viktoria betawegrzyn@wp.pl
19 czerwca 2007

dziendobry, w moim leśnictwie znalazlam nowe stanowisko lili, ale nie kwitnie jeszcze, czy to możliwe ze w jednym miejscu już przekwitła a w drugim nie kwitnie wogóle?czy może dopiero bedzie za rok kwitła. a może warunki jej to uniemożliwiają? bo na tym drugim stanowisku jest dość duże zadrzewienie. czy można jej jakoś pomóc? czy też poczekać do za rok?

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl