Dodano: 29 lipca 2007
Bylina z podziemnym kłączem o krótkich międzywęźlach, bez rozetki liści u podstawy pędu. Liście: jajowate do lancetowatych, po 3 do 9 na pędzie, osadzone skrętolegle, siedzące, dłuższe niż odstęp międzywęźli, największe w środkowej części pędu (do 17 cm długości), z wyraźnie widoczną nerwacją, na brzegach i nerwach szorstko owłosione. Łodyga: wyprostowana, w górnej części purpurowo nabiegła i krótko owłosiona, wyrasta z ziemi pojedynczo lub po 2 do 3. Kwiaty: zebrane w licznokwiatowy (do 100 kwiatów) szczytowy kwiatostan groniasty, osadzone na krótkich, skręconych i omszonych szypułach, szeroko rozwarte, wyrastają w kątach przysadek; zewnętrzne działki okwiatu w zarysie eliptycznojajowate, barwy zielonej, czerwonawo nabiegłe: warżka składa się z dwóch członów, połączonych nieruchomo, jej część nasadowa muszelkowato wklęsła, barwy czerwonobrunatnej lub fioletowej, szczytowa część barwy zielonej lub czerwonawej; zalążnia zielona lub czerwonawa, lekko rozdęta i omszona; prętosłup barwy żółtozielonej. Okres kwitnienia: od czerwca do września. Owoc: w postaci rozdętej torebki.
systematyka
 • Klasa: Liliopsida (=Monocotyledones) - jednoliścienne
 • Podklasa: Liliidae - liliowe
 • Nadrząd: Lilianae - liliopodobne
 • Rząd: Orchidales - storczykowce
 • Rodzina: Orchidaceae - storczykowate
Przynależność fitosocjologiczna:
Klasa Querco-Fagetea.
wygląd Bylina z podziemnym kłączem o krótkich międzywęźlach, bez rozetki liści u podstawy pędu. Liście: jajowate do lancetowatych, po 3 do 9 na pędzie, osadzone skrętolegle, siedzące, dłuższe niż odstęp międzywęźli, największe w środkowej części pędu (do 17 cm długości), z wyraźnie widoczną nerwacją, na brzegach i nerwach szorstko owłosione. Łodyga: wyprostowana, w górnej części purpurowo nabiegła i krótko owłosiona, wyrasta z ziemi pojedynczo lub po 2 do 3. Kwiaty: zebrane w licznokwiatowy (do 100 kwiatów) szczytowy kwiatostan groniasty, osadzone na krótkich, skręconych i omszonych szypułach, szeroko rozwarte, wyrastają w kątach przysadek; zewnętrzne działki okwiatu w zarysie eliptycznojajowate, barwy zielonej, czerwonawo nabiegłe: warżka składa się z dwóch członów, połączonych nieruchomo, jej część nasadowa muszelkowato wklęsła, barwy czerwonobrunatnej lub fioletowej, szczytowa część barwy zielonej lub czerwonawej; zalążnia zielona lub czerwonawa, lekko rozdęta i omszona; prętosłup barwy żółtozielonej. Okres kwitnienia: od czerwca do września. Owoc: w postaci rozdętej torebki.
wymiary Wysokość pędów od 20 do 100 cm.
występowanie Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie, poza najdalszą północą. W Polsce dość częsty zarówno na niżu, jak i w górach po regiel górny. Kruszczyk szerokolistny jest gatunkiem charakterystycznym dla lasów liściastych, grądów i buczyn. Preferuje miejsca prześwietlone o podłożu o odczynie słabo kwaśnym lub obojętnym zbudowanym z gleb brunatnych oraz rędzin.
ochrona Gatunek pod ścisłą ochroną gatunkową.
Główne zagrożenie stanowi utrata siedlisk w wyniku kurczenia się powierzchni lasów liściastych.
uwagi Populacje liczą zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu osobników. Gatunek wielopostaciowy, ze względu na różnice w wysokości, wyglądzie kwiatów i kwiatostanów oraz wielkość, kształt i brzeg blaszki liściowej wyróżnia się obecnie w ramach tego gatunku trzy podgatunki: Epipactis helleborine subsp. tremolsii, E. h. subsp. Helleborine i E. h. subsp. neerlandica.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl