Dodano: 13 października 2009
Zbiornika znajduje się na zachód od Miłakowa i na północny-wschód od markowa, na obszarze Natura 2000 (PLH28_04 Uroczysko Markowo), na wysokości 93,9 m n.p.m.
powierzchnia 23,5 ha; 23,1 ha (Choiński 1991). 22,5 ha (Dynowski 2009).
głębokość Maks. - 5,7 m; śr. - 3 m (Choiński 1991).
klasa czystości Na podstawie badań przeprowadzonych w 1994 roku wody jeziora zakwalifikowano do III klasy czystości, a zbiornik do III kategorii podatności na degradację (Krajewski i wsp. 2005).
dno Muliste i mulisto-piaszczyste. W płytkich partiach porośnięte roślinnością zanurzoną, głównie rogatkiem, wywłócznikiem i rdestnicami. W zatokach i przy brzegach rozwinęły się nymfeidy, wśród których występuje obficie grążel i grzybienie.
dorzecze Wąska - Elbląg.
dostępność Jezioro jest dobrze dostępne od strony północno-wschodniej. Pozostałe brzegi są podmokłe i trudno dostępne ze względu na szeroki pas szuwarów. Istnieje dużo niewielkich, drewnianych pomostów.
ośrodki Rozwinięta zabudowa letniskowa. Jest jedno niewielkie pole namiotowe.
kąpieliska Brak. Dzikie zejścia do wody.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to lasy grądowe, pola i łąki oraz zabudowa Zimnoch. Brzegi są pagórkowate i miejscami strome. Pas szuwaru jest zmiennej szerokości, od kilku do nawet 100 m. Dominuje trzcina i pałka, z niewielką domieszką innych gatunków szuwarowych.
miejscowość Zimnochy.
hobby Wędkarstwo. Zbiornik należy do obwodu rybackiego jeziora Okonie na rzece Wąska nr 1 w zlewni kanału Kanał Elbląski.
miejsca Głębokie wąwozy wokół jeziora i rzeki.
podsumowanie
dodatkowe informacje Przez zbiornik przepływa rzeka Wąska. Dopływ z jeziora Okonie znajduje się na południowym-wschodzie, a wypływ na północnym-zachodzie. Na południu do jeziora przylega staw hodowlany oddzielony od zbiornika jedynie groblą i szerokim pasem szuwaru.
Jezioro ma długość 0,8 km i szerokość 0,4 km.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl