Dodano: 23 listopada 2007
Zbiornik znajduje sie na wysokości 45,8 m n.p.m., w granicach miasta.
powierzchnia 45 ha; 50,1 ha (Choiński 1991).
głębokość Maks. - 24,6 m; śr. - 6,9 m (Choiński 1991).
dno Piaszczyste, miejscami muliste.
dostępność Bardzo dobrze dostępne od strony północno-wschodniej.
ośrodki Przystań żeglarska.
kąpieliska Zorganizowane na przystani miejskiej.
wypożyczalnie Na przystani.
brzegi Nieznacznie wzniesione, łagodnie schodzące do wody. Najbliższe otoczenie to zabudowania Sztumu. Wzdłuż północno-wschodniego brzegu biegnie trakt spacerowy. Od strony zachodniej pola i łąki. Bezpośrednio nad brzegiem kępy wierzb i wąski pas olchy. Roślinność szuwarowa, głównie trzcina, porasta brzegi płatami zajmując niewielkie powierzchnie, rzadko wąskim pasem.
miejscowość Sztum.
hobby Wędkarstwo. Istnieje kilka niewielkich pomostów wędkarskich oraz duży pomost na przystani.
Żeglarstwo.
miejsca Zabytki Sztumu.
podsumowanie
dodatkowe informacje W południowej części istnieje połączenie z jeziorem Barlewickim. Kiedyś oba jeziora tworzyły jeden, długi rynnowy zbiornik, na którym były dwie wyspy (w miejscu dzisiejszego przesmyku między jeziorami, po którym biegnie główna droga w Sztumie). Takie ukształtowanie terenu sprzyjało założeniu tu osady. Później powstało tu warowne grodzisko wybudowane najprawdopodobniej przez Prusów.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl