Dodano: 13 listopada 2007
Zbiornik znajduje się na wysokości 90,2 m n.p.m., na północny-zachód od Radomna i na południe od Iławy.
powierzchnia 97,5 ha; 98,8 ha (Choiński 1991).
głębokość Maks. - 16,2 m; śr. - 2,5 m (Choiński 1991).
dno Muliste, miejscami piaszczyste. W płytkich partiach zarośnięte roślinnością zanurzoną. W niektórych zatokach spotkać można nymfeidy, głównie grążela żółtego.
dorzecze Struga - Drwęca.
dostępność Jezioro średnio dostępne ze względu na rozwiniętą roślinność szuwarową i zwartą zabudowę letniskową.
ośrodki Brak.
kąpieliska Dzikie zejścia do wody.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Pagórkowate i łagodnie schodzące do wody. Najbliższe otoczenie lasy iglaste, łąki, pola i zabudowa mieszkalna i letniskowa. W części północnej, bezpośrednio nad brzegiem dominują lasy z wąskim pasem olchy i niewielkim udziałem brzozy. Południowa część to obszary bezleśne, z wierzbowymi zakrzewieniami. Wokół brzegów różnej szerokości pas roślinności szuwarowej, głównie trzciny i pałki szerokolistnej.
miejscowość Radomno.
hobby Wędkarstwo. Wokół brzegów znajduje sie dużo niewielkich pomostów wędkarskich.
miejsca Zabytki Iławy.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jezioro ma bardzo nieregularny kształt. Istnieje jedna, spora wyspa w centralnej części zbiornika, zalesiona i otoczona pasem roślinności szuwarowej.
W północnej części znajdują się dwa niewielkie dopływy - jeden ciek to Struga, która uchodzi na południowym-zachodzie.
Na wschodzie jezioro ma długą i wąską zatokę, przez którą prowadzi drewniany most.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl