Dodano: 9 lutego 2017
powierzchnia 37,5 ha.
głębokość Maks. - 6,9 m, śr. - 5,1 m.
dorzecze Rakutówka - Wisła.
dostępność Wokół brzegów liczne pomosty rekreacyjne i typowo wędkarskie.
brzegi Długość linii brzegowej wynosi 3,25 km. Najbliższe otoczenie to pola uprawne i zabudowania okolicznych miejscowości. Szuwar porasta brzegi miejscami pasem o szerokości 40 m.
hobby Wędkarstwo.

Zbiornik należy do obwodu rybackiego jeziora Krzeweneckie w zlewni rzeki Rakutówka nr 8. W załączniku do Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 maja 2004r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, obwód wyszczególniony jest pod pozycją 105 i obejmuje wody: jeziora Krzewenckie oraz odpływu z jeziora Krzewenckie do jego ujścia do jeziora Lubiechowskie.


Skład ichtiofauny to gatunki wędrowne - węgorz, gatunki użytkowe - szczupak, sandacz, sum, leszcz, płoć lin, okoń, karp, karaś pospolity, karaś srebrzysty, krąp, wzdręga i gatunki nieużytkowe: ukleja, kiełb, słonecznica, różanka, jazgarz, ciernik, piskorz.
Limity wędkarskie odławianych ryb obowiązujące na tym jeziorze (w ciągu doby):
 • sum - 1 sztuka,
 • sandacz, szczupak, węgorz (w tym łącznie) – 2 sztuki,
 • karp – 2 sztuki (ponad 5 kg – 1 szt.),
 • lin - 2 sztuki,
 • leszcz -10 sztuk lub 5 kg,
 • okoń - 20 sztuk.
Łączna liczba złowionych i zabranych ryb objętych limitem połowowym wymienionych gatunków nie może przekroczyć 20 sztuk w trakcie doby. Dopuszcza się zabranie z łowiska ryb innych gatunków nie objętych szczegółowym limitem połowowym, w ilości nie przekraczającej 5 kg odłowionych ryb w trakcie doby (prócz ryb o wadze jednostkowej przekraczającej 5 kg). Limity nie dotyczą amura białego, tołpygi karasia srebrzystego i krąpia.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jezioro jest długie na 1,45 km i szerokie na 0,3 km. W północnej części znajduje się połączenie z jeziorem Lubiechowskim.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl