Dodano: 14 lutego 2009
Ten niewielki, śródleśny zbiornik znajduje się na północny-zachód od Lidzbarka, południowy-wschód od Chełst i na wschód od Słupa.
klasa czystości Zbiornik ma charakter przejściowy między eutroficznym i dystroficznym.
dno Muliste. Skąpo porośnięte roślinnością zanurzoną. W płytkich partiach występują nymfeidy (grążel żółty, żabiściek).
dostępność Dobrze dostępny.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to bory mieszane. Bezpośrednio nad brzegiem dominuje olcha z niewielkim udziałem brzozy. Brzegi są pagórkowate, łagodnie schodzące do wody porośnięte wąskim pasem roślinności szuwarowej (pałka, turzyce).
miejscowość Kurojady, Chełsty, Lidzbark.
hobby Wędkarstwo. Istnieje kilka niewielkich, drewnianych pomostów wędkarskich. Większość zaniedbanych.
miejsca Stary młyn i gorzelnia w Chełstach, zabytki Lidzbarka.
podsumowanie
dodatkowe informacje Kilkaset metrów od wschodniego brzegu zbiornika płynie rzeka Wel.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl