Dodano: 4 września 2007
powierzchnia 8 ha; 7,8 ha (Choiński 1991).
głębokość Maks. - 3,5 m; śr. - 2 m (Choiński 1991). Maks. - 2 m (bad. wł. 2007).
klasa czystości Silnie eutroficzny, zarastający zbiornik.
dno Muliste, w większości porośnięte roślinnością zanurzoną wśród, której dominują dwa gatunki rogatka.
dorzecze Symsarna - Łyna - Pregoła.
dostępność Jezioro słabo dostępne praktycznie ze wszystkich stron. Dostęp do wody utrudnia szeroki pas roślinności szuwarowej. Są jednak miejscówki wedkarskie.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Płaskie, miejscami pagórkowate. Najbliższe otoczenie do pola uprawne i zabudowania Ustnika. W szerokim pasie szuwarów dominują takie gatunki jak trzcina, pałka szerokolistna, manna mielec, mozga trzcinowata oraz kilka gatunków turzyc.
miejscowość Ustnik, Jeziorany.
hobby Ornitologia.
miejsca Zabytki Jezioran.
położenie
dodatkowe informacje Jest to niewielki, przepływowy zbiornik. W północno-zachodniej części istnieje niewielki dopływ z okolicznych rozlewisk. Odpływ, ginący w starych poniemieckich melioracjach uchodzi w południowej części jeziora, przepustem pod drogą.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl