Dodano: 4 stycznia 2010
Zbiornik znajduje się na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, na wysokości 161 m n.p.m.
powierzchnia 25,5 ha (1986r.); 26 ha (1991r.).
głębokość Maks. - 24,5 m (1986r.).
klasa czystości II klasa czystości (1986r.).
dostępność Dobra od strony zachodniej. Jedzie się drogą polną wzdłuż zachodniego brzegu do Jaczna.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak. Kilka pomostów wędkarskich.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Otoczone wąskim pasem lasu. Dostęp do wody utrudniać może pas trzciny. Miejscami zadrzewienia olchowe i wierzbowe.
miejscowość Jaczno, Łopuchowo, Udziejki, Smolniki, Błaskowizna.
hobby Krajoznawstwo, wędkarstwo.
podsumowanie
dodatkowe informacje Nad zachodnim brzegiem tego jeziora wytworzyła się jedna z form rzeźby młodoglacjalnej - tzw. tarasy kemowe.
W północno-wschodniej części, na końcu półwyspu powstała niewielka wyspa, którą tworzą hydromakrofity.
Zbiornik należy do grupy jezior smolnickich (Jaczno, Kamenduł, Okrągłe).
Przy jeziorze przebiega zielony szlak turystyczny (Nad Szeszupę - 47 km).
Kiedyś planowano wybudowanie między jeziorem Kamenduł i jeziorem Jaczno elektrowni wodnej. Oba jeziora leżą bardzo blisko siebie (Jaczno na północy) i różnica poziomów luster wody w tych zbiornikach wynosi 2,9 m. Jednak miejscowa ludność w latach 70. nie zgodziła się na tą inwestycję.
W okolicach tego jeziora A. Wajda kręcił sceny do "Pana Tadeusza".
Nazwa jeziora pochodzi najprawdopodobniej od klasztoru Kamedułów.
inne W październiku 2003 roku, weszła w życie uchwała rady powiatu w sprawie zakazu używania obiektów pływających i wyposażonych w silniki spalinowe. Zakaz nie dotyczy policji, WOPR, rybackich użytkowników wód w okresie połowów zgodnie z operatem rybackim, organów administracji dróg wodnych, lasów państwowych, jednostek ochrony przeciwpożarowej, państwowej i społecznej straży rybackiej, organów ochrony środowiska. Za naruszenie zakazu używania łodzi spalinowych na poniżej wymienionych jeziorach grozi kara grzywny.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl