Dodano: 4 stycznia 2010
Zbiornik znajduje się na wysokości 103,4 m n.p.m.
powierzchnia 94,13 ha (Leyding 1959). 89,7 ha (Grudniewski 1974). 94 ha (Choiński 1991).
głębokość Maks. - 17,2 m; śr. - 5,9 m (Lossow i wsp. 2005).
klasa czystości II/III klasa czystości. Zanieczyszczenia dostają sie do jeziora głównie z dopływem Potoku Leśnego oraz z niewielkimi dopływami niosącymi substancje humusowe, ścieki bytowo-gospodarcze, substancje mineralne, ścieki turystyczne (1996 rok).
Ten eumiktyczny zbiornik, o zaawansowanej eutrofii posiada wody należące do III klasy czystości i II kategorii podatności na degradację (Lossow i wsp. 2005).
dno Piaszczysto-muliste, zarośnięte w płytszych partiach. Wśród roślinności dominuje Elodea canadensis, Phragmites australis, Typha angustifolia, T. latifolia, Scirpus lacustris, Glyceria maxima, Myriophyllum spicatum, Potamogeton perfoliatus, Nuphar lutea, Nymphaea alba.
dorzecze Kortówka - Łyna - Pregoła.
dostępność Dobry dostęp od strony południowej, natomiast od północy utrudniony.
ośrodki Przystań w Kortowie należąca do UWM w Olsztynie (rowery wodne, kajaki, żaglówki.
kąpieliska Okresowo strzeżone kąpielisko na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ratownik jest w okresie letnim (kolonijnym).
wypożyczalnie Na przystani żeglarskiej.
brzegi Niskie, miejscami wysokie i strome głównie w części zachodniej i wschodniej. W niektórych miejscach teren przyległy do jeziora jest podmokły. Zbiornik otaczają lasy, grunty orne, łąki i zabudowania UWM w Olsztynie.
miejscowość Olsztyn.
hobby Żeglarstwo. Często organizowane są tu kursy żeglarskie.
Wędkarstwo - w latach 70. jezioro było pod zarządem ART w Olsztynie. Według klasyfikacji rybackiej należy do typu leszczowego. W składzie gatunkowym dominują: leszcz, płoć, szczupak, okoń. Jeszcze do niedawna można było trafić dużego węgorza. Gromadziły sie one przy dopływie ścieków ze stołówki.
Wokół jeziora jest dużo ścieżek, po których można spacerować i jeździć na rowerze.
miejsca Warto odwiedzić starówkę Olsztyna z licznymi zabytkami oraz przespacerować się po miasteczku akademickim - unikalnym, ze względu na swoje położenie.
położenie Zbiornik znajduje się na wysokości 103,4 m n.p.m.
podsumowanie Atrakcyjne turystycznie jezioro podlegające ogromnej presji.
dodatkowe informacje Jezioro przepływowe. Do zbiornika wpada Potok Leśny i Potok Starodworski. Istnieje połączenie rzeką Kortówką z jez. Ukiel (dopływ) i z rzeką Łyną (odpływ Kortówki w północno-wschodniej części). Nad jeziorem położone jest miasteczko akademickie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zbiornik podzielony jest na dwa plosa: południowe - głęboczek 13,6 m i 17,2 m oraz północne - głęboczek 15,7 m.
Długość jeziora wynosi 1,6 km a szerokość 0,7 km.
Zlewnia całkowita Kortowskiego to około 3800 ha, natomiast bezpośrednia niecałe - 13,5 ha.
W celu polepszenia jakości wód, jezioro było rekultywowane poprzez usuwanie najgłębszych partii wód hypolimnionu, specjalnym rurociągiem. Na przełomie 1955-56 roku, pod kierownictwem profesora Olszewskiego rozpoczęto prace, zatapiając rurociąg na dnie południowego plosa. Wlot znajdował się 4 m nad dnem a ujście przy wypływie Kortówki. W efekcie odnotowano wzrost temperatury głębszych partii wód co przyspieszyło cyrkulację jesienną oraz wyeliminowano siarkowodór. Zwiększono również natlenienie warstw przydennych w rekultywowanym plosie. Nie osiągnięto jednak zakładanych efektów. W 1974 roku zakończono I etap eksperymentu. Rok później rozpoczęto prace nad II etapem doświadczenia. Zmieniono parametry rurociągu - włókno szklane i żywice, wlot nad dnem, na głębokości 17,5 m, średnica 60 cm, maksymalny przepływ 250 l/s. Tym samym zwiększono natlenienie głębszych partii wód, zwiększono widzialność, usunięto więcej fosforu ogólnego z jeziora niż do niego dopływało. Niestety w ladach 1999-2001 stan troficzny wody uległ pogorszeniu, prawdopodobnie ze względu na zachwianie stosunków hydrologicznych związanych z ograniczeniem dopływu wody z jeziora Krzywego (Lossow i wsp. 2005).
inne Po niemiecku jezioro to nazywane jest Kort See (1925), Corten (1595), Curtoyge (1390), Curtoyge (1378), Curtoge (1353), Curtoy (1353), Curtöge (1353), Curtoyn (1348), Curtoyen (1352) (Leyding 1959).
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Franky inuniverse@go2.pl
15 kwietnia 2003

Jeziorko położone na poj. mazurskim w zlewni rzeki Kortówki. Jest zbiornikiem przepływowym stratyfikowanym powierzchnia 89,7 ha, głębokość max. 17,2 m, powierzchnia zlewni 38 km2 dopływy: potok leśny, przewód drenarski, potok starodworski, rz. Kortówka (główne źródło zanieczyszczeń), potok pachowy. Zlewnia jest użtkowana rolniczo w 68%, leśna 22% oraz tereny zurbanizowane 9%.
Zbiornik jest podzielony na część północną i południową gdzie w części północnej głębokość max. wynosi 17,2 m (i z tego głęboczka są usuwane wody hypolimnionu w celu rekultywacji zbiornika) i część połudnową o głęboczku 15,7 m. Jest jeszcze część środkowa, tak zwana platforma gdzie glebokość wynosci 6 metrów. Jezioro zaczęto rekultywować (ze względu na zbyt duży ładunek biogenów) w 1956 roku. Wtedy to wybudowano rurociąg drewniany, jednak nie był usadowiony zbyt głęboko w głęboczkach i rekultywacja przebiegała nieefektywnie.
Kontrole oczyszczania prowadzili znani i wybitni profesorowie Lossow i Mientki.

Kedzior kedmil@poczta.fm
15 sierpnia 2002

Witam!<
Trafiłem na wasz serwis całkiem przypadkiem. I przy okazji sprawdziłem informacje na temat jeziora nad którym spędziłem 5 lat życia czyli nad jeziorem Kortowskim. Jest kilka nieścisłości tzn. jezioro nie należy do dorzecza Wadąg-Łyna-Pregoła ponieważ nie łączy się z Wadągiem, a jedynym ujściem jeziora jest rzeczka Kortówka, która to łączy się z Łyną, a następnie Łyna z Pregołą czyli system powinien się przedstawiać następująco: Kortówka-Łyna-Pregoła. Jezioro to także wg operatu wodnoprawnego należy do III klasy czystości, a nie jak optymistycznie zaznaczyliście do II,III. Ale to szczegół.
Warto zamieścić także informacje o słynnym eksperymencie prowadzonym od roku 1958 polegającym na odprowadzaniu (rurociągiem) odtlenionych wód hypolimnionu podczas stagnacji letniej i zimowej, co spowalnia proces eutrofizacji zbiornika. Jest to unikalny na skalę krajową system.
Ogólnie gratuluje serwisu i życzę sukcesów.

WP mrobak@wp.pl
11 sierpnia 2002

Jeśli chodzi o ichtiofaunę jeziora to istna wieża Babel, trafiają tam ryby z eksperymentów na Uniwersytecie.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl