Dodano: 17 października 2007
Zbiornik znajduje się 1,5 km na wschód od Jedwabna, na wysokości 136,4 m n.p.m., na obszarze Natura 2000 (PLB) Puszcza Napiwodzko-Ramucka.
powierzchnia 10 ha (Choiński 1991). 11 ha (Protas 2007).
głębokość Maks. - 3,5 m, śr. - 2,7 m (Protas 2007).
klasa czystości Eutroficzny, zarastający zbiornik. Narażony na dopływ zanieczyszczeń z okolicznych domków letniskowych.
dno Muliste, miejscami piaszczyste.
dostępność Dobra. Nad jezioro prowadzą ścieżki z pobliskich domków letniskowych. Istnieje kilka niewielkich, drewnianych pomostów.
ośrodki Brak. Na wschodnim brzegu zabudowa letniskowa.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Wysokie i od strony północnej pagórkowate. Najbliższe otoczenie to lasy mieszane, nad brzegiem z dominacją brzozy i olchy. Miejscami szeroki pas roślinności szuwarowej z dominacją pałki wąskolistnej i trzciny. Wokół jeziora kilka małych pomostów wędkarskich.
miejscowość Jedwabno.
hobby Wędkarstwo.
miejsca Na południowym-zachodzie Rezerwat Dęby Napiwodzkie.
podsumowanie
dodatkowe informacje Niewielki, bezodpływowy zbiornik, nieznacznie wydłużony. Jego długość wynosi 0,54 km, a szerokość 0,3 km. We wschodniej części jeziora znajduje się niewielka wyspa o powierzchni 31 arów, nazywana Tumidaj.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl