Dodano: 4 stycznia 2010
Zbiornik znajduje się na wysokości 155,5 m n.p.m.
powierzchnia 69 ha; 69,6 ha (Choiński 1991).
głębokość Maks. - 5,2 m; śr. - 2,9 m (Choiński 1991).
klasa czystości W 1996 roku wody tego jeziora zakwalifikowano do II klasy czystości, a jezioro do III kategorii podatności na degradację. Przyczyniły się do tego głównie punktowe źródła zanieczyszczeń, z których ścieki trafiały bezpośrednio do jeziora (Krajewski i wsp. 2005).
Jezioro eutroficzne. W okresie letnim częste zakwity glonów.
dno Muliste i piaszczysto-muliste. W płytkich partiach zarośnięte roślinnością zanurzoną (zdrojek, rogatek, rdestnice).
dorzecze Katlewka - Wel - Drwęca - Wisła.
dostępność Jezioro dobrze dostępne. Wokół brzegów dużo niewielkich pomostów wędkarskich i większych, przy prywatnych posesjach oraz w ośrodku.
ośrodki Ośrodek na zachodnim brzegu. Rozwinięta zabudowa letniskowa.
kąpieliska Dużo małych niestrzeżonych plaż.
miejscowość Hartowiec.
hobby Wędkarstwo. Według klasyfikacji rybackiej jezioro uznane jest za zbiornik hodowlany (Grudniewski 1974). Na podstawie Rozporządzenia Nr 209 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 maja 2001 r. akwen, wraz z dopływami należy do obwodu rybackiego Jezioro Hartowieckie Nr 55.
miejsca Zabytki Rybna, rezerwaty przyrody, Welski Park Krajobrazowy.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jezioro to uznaje się za źródła rzeki Katlewki. W północnej części znajduje się połączenie z jeziorem Katlewo.
Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu na podstawie art.41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art.116 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, na jeziorze obowiązuje zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl