Dodano: 4 stycznia 2010
Zbiornik znajduje się na wysokości 140,6 m n.p.m.
powierzchnia 104 ha (1955 r.) ; 101 ha ; 99 ha.
głębokość Maks. - 8,9 m ; śr. - 4 m.
klasa czystości III (w 1995 roku).
dno Twarde, piaszczysto - żwirowe, w zatokach łąki podwodne (moczarka, jaskier krążkolistny). Dno stosunkowo wyrównane - jeden głęboczek 9 m w zachodniej części zbiornika.
dorzecze Stanowi Łyna i Symsarna.
dostępność Otoczenie - lasy (mało), łąki, łąki podmokłe. Dojechać można jadąc od strony Dobrego Miasta w kierunku na Reszel. Po minięciu Jezioran przeprawiamy sie przez przejazd kolejowy i po prawej stonie widzimy północny brzeg jeziora.
brzegi Wysokie, strome, porośnięte pasem trzcin. Na południu wyraźny półwysep dzielący jezioro na dwie zatoki - wschodnią i zachodnią.
miejscowość Jeziorany, Zardeniki, Miejska Wieś.
hobby Wędkarstwo (jezioro leszczowe).
podsumowanie
dodatkowe informacje Zbiornik długi na prawie 2 km i szeroki na niecałe 1,5 km. Rozciąga się z zachodu na wschód. Łączy się z jeziorem Luterskim strumieniem Ławka, który dopływa na wschodzie. Na zachodzie wypływa górny dopływ Symsarny - noszący nazwę Zymza. W sumie jest pięć dopływów i jeden odpływ.
inne Po niemiecku jezioro to nazywane jest Elsauer See (1928 r.), Lockhäuser See (1928 r.), Lawke (1395 r.), Lokasir, Lawkazer, Lokazer (1339 r.), Locazar, Lokazar (1308 r.), Lauken (1306 r.).
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Leszek Krycki osa195@wp.pl
13 marca 2003

Byłem wielokrotnie.
Wysokie brzegi utrudniły zagospodarowanie turystyczne. Lasów faktycznie nie ma. Od strony zachodnio-północnej liczne nasadzenia świerkowo-modrzewiowe poczynione przez właściciela przylegających gruntów ok. 10 lat temu. Dostępność minimalna - z opisanego cypla ok. 15 m brzegu i od strony wschodniej podobnie. Brzegów piaszczystych brak. Jezioro należało do gospodarstwa rybnego. Dzisiaj nie wiem. Jezioro przełowione. Obecnie satysfakcja z wędkowania prawie żadna. Generalnie drobnica, ciężko o okazy. Dawniej szczupak, węgorz, wzdręga, miętus, liczne okazałe krasnopiórki, liczne okonie zwłaszcza w Zymzie, a nawet karpie - zapewne uciekinierzy z gospodarstw rybnych. Dzisiaj w przewadze płoć.
Ptactwo: dominujące - liczne kaczki łyski, rybitwy, para łabędzi co roku wyprowadzająca młode, trzcinniczki, słowiki, sporadycznie gołębie wędrowne i czaple siwe w przelocie, od wielu lat gniazdująca para błotniaków stawowych, rzadko perkozy. Inne: typu żurawie, kormorany - nie występują. Ze względu na stromy brzeg i mała powierzchnię łąk - brak ptaków charakterystycznych dla tego środowiska bocianów, czajek, itp...
W Zymzie - raki, niestety populacja raka amerykańskiego, który w zasadzie wyparł autochtona już prawie w całej Polsce. Wyjątek południowo - wschodnia część kraju.
Wartością jeziora jest urokliwe położenia i brak infrastruktury turystycznej, dzięki czemu panuje tutaj cisza i spokój. Możliwość biwakowania, praktycznie żadna. Polecam na jednodniowe wypady.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl