Dodano: 9 października 2011
Stawy znajdują w Rychnowskiej Woli, na obszarze chronionego krajobrazu Dolina Górnej Drwęcy, częściowo w rezerwacie Rzeka Drwęca i na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000 Dolina Drwęcy (PLH280001), na wysokości 106 m n.p.m.
powierzchnia 1,5 ha (Dynowski 2011).
dorzecze Drwęca - Wisła.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższa okolica to nieużytki i zabudowania Rychnowskiej Woli. Brzegi są pagórkowate i łagodnie opadają do wody.
miejscowość Rychnowska Wola.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jest to system kilkunastu małych stawów hodowlanych, zasilany wodą z rzeki Drwęcy.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl