Dodano: 29 października 2009
Stawy znajdują się na zachód od Zimnoch i na północny-wschód od Markowa, za jeziorem Zimnochy, na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000 Uroczysko Markowo (PLH280032), na obszarze chronionego krajobrazu Rzeki Wąskiej.
powierzchnia 3,4 ha - sumaryczna powierzchnia stawów (Dynowski 2009).
dno Muliste. Roślinność zanurzona słabo rozwinięta.
dorzecze Wąska.
dostępność Łatwo dostępne.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to łąki i lasy grądowe. Groble stawów porośnięte są wąskim pasem trzciny, manny, jeżogłówki i turzyc.
miejscowość Zimnochy, Markowo, Strużyna.
miejsca Wąwozy w najbliższej okolicy, schodzące w kierunku doliny rzeki.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jest to kompleks 7 stawów rybnych na rzece Wąska. Kilka z nich jest zaniedbanych i częściowo zarośniętych.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl