Dodano: 20 listopada 2008
Zbiornik znajduje się na zachód od Ostródy, między dwoma zatokami jeziora Drwęckiego, na terenie rezerwatu Jezioro Czarne (PL.ZIPOP.1393.RP.1562), Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego (PL.ZIPOP.1393.OCHK.509) i obszaru Natura 2000 (PLH280001 Dolina Drwęcy).
powierzchnia 10 ha (Choiński 1991), 9,1 ha (Dynowski 2015).
dno Piaszczyste i piaszczysto-muliste. Roślinność zanurzona uboga. Miejscami występują nymfeidy (grążel żółty).
dorzecze Drwęca - Wisła.
dostępność Wokół brzegów jeziora prowadzi wąska ścieżka spacerowa.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Łagodnie schodzące do wody. Najbliższe otoczenie to wąski pas olchy i brzozy. Zlewnia bezpośrednia to bory sosnowe. Wokół brzegów występuje pas roślinności szuwarowej, o szerokości od kilku do kilkunastu metrów. Wśród makrofitów dominują turzyce i pałka wąskolistna.
miejscowość Ostróda.
hobby Krajoznawstwo - spacery.
miejsca Kanał Elbląski, zabytki Ostródy i Miłomłyna.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jest to niewielki, dystroficzny zbiornik, który objęty został ochroną rezerwatową za względu na występujący tu poryblin jeziorny. Obecnie warunki siedliskowe w tym zbiorniku uległy zmianie i ten rzadki i chroniony paprotnik wyginął.
Długość jeziora wynosi około 0,5 km, a szerokość nieco ponad 0,2 km.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl