Dodano: 1 grudnia 2013
Rośnie latem i jesienią na ziemi, pod drzewami liściastymi lub iglastymi (chętnie pod świerkami). Sopotykana często w skupione, ale od czasu do czasu rośnie samotnie lub w rozproszeniu.

Występuje również pod nazwami: Helvella leporina (Batsch) Franchi, L. Lami & M. Marchetti; Peziza leporina Batsch; Peziza leporina var. leporina Batsch; Scodellina leporina (Batsch) Gray

Do rodzaju Otidea należy 10 gatunków. Są to:

- Otidea alutacea
- Otidea apophysata
- Otidea bufonia
- Otidea cochleata
- Otidea grandis
- Otidea leporina
- Otidea onotica
- Otidea platyspora
- Otidea violacea
- Otidea yunnanensis

Dodano: 7 kwietnia 2009
Dość częsta wczesną wiosną. Spotykana w lasach różnego typu. Rośnie na ziemi, na szczątkach roślin i drzew. Bardzo chętnie rośnie w miejscach pogorzeliskowych.

Do rodzaju Byssonectria należą 2 gatunki.

- Byssonectria fusispora
- Byssonectria tetraspora

Występuje pod nazwami: Byssonectria aggregata (Berk. & Broome) Rogerson & Korf; Humaria aggregata (Berk. & Broome) Sacc.; Humaria fusispora (Berk.) Sacc.; Humaria fusispora var. scotica Rabenh. ex Stev.; Humaria roumeguerei (P. Karst.) Sacc.; Humaria roumeguerei var. carnosissima W. Phillips; Humarina aggregata (Berk. & Broome) Seaver; Humarina fusispora (Berk.) Seaver; Inermisia aggregata (Berk. & Broome) Svrcek; Inermisia fusispora (Berk.) Rafii; Octospora aggregata (Berk. & Broome) Eckblad; Octospora fusispora (Berk.) Brumm.; Peziza aggregata Berk. & Broome; Peziza fusispora Berk.; Peziza fusispora var. aggregata (Berk. & Broome) W. Philips; Peziza fusispora var. scotica Rabenh.; Peziza roumeguerei P. Karst.; Peziza roumeguerei var. carnosissima W. Phillips

Dodano: 8 grudnia 2008
Owocuje na jesieni i nie jest często spotykana. Lubi otwarte tereny łąk i wrzosowisk. Rośnie wśród traw i mchów na piaszczystych glebach. Towarzyszy niekiedy pojedyńczym sosnom.

Do rodzaju Omphalina należą 32 gatunki. Są to:

- Omphalina arctica
- Omphalina brevibasidiata
- Omphalina chionophila
- Omphalina chlorocyanea
- Omphalina chromacea
- Omphalina demissa
- Omphalina epichysium
- Omphalina ericetorum
- Omphalina favrei
- Omphalina fulvopallens
- Omphalina galericolor
- Omphalina gerardiana
- Omphalina griseopallida
- Omphalina kuehneri
- Omphalina luteovitellina
- Omphalina marchantiae
- Omphalina mutila
- Omphalina obatra
- Omphalina obscurata
- Omphalina oniscus
- Omphalina parvivelutina
- Omphalina peltigerina
- Omphalina philonotis
- Omphalina postii
- Omphalina pseudomuralis
- Omphalina pyxidata
- Omphalina rickenii
- Omphalina rigidipes
- Omphalina rivulicola
- Omphalina subhepatica
- Omphalina velutipes
- Omphalina wallacei

Występuje również pod nazwami: Agaricus griseopallidus Desm.; Arrhenia griseopallida (Desm.) Watling; Cellypha griseopallida (Weinm.) W.B. Cooke; Clitocybe griseopallida (Desm.) Singer; Gerronema griseopallidum (Desm.) Raithelh.; Leptoglossum griseopallidum (Desm.) Cetto; Leptoglossum griseopallidum (Desm.) Jamoni; Omphalia griseopallida (Desm.) Quél.; Phaeotellus griseopallidus (Desm.) Kühner & Lamoure; Phaeotellus griseopallidus (Desm.) Kühner & Lamoure ex Courtec.

Dodano: 15 kwietnia 2008
Spotykana niezbyt często od września do października. Rośnie najczęściej w wiązkach, zasiedlając szczególnie martwy substrat sosnowy i brzozowy.

Do rodzaju Armillaria sp. należy 18 gatunków. Są to:

- Armillaria borealis
- Armillaria calvescens
- Armillaria cepistipes
- Armillaria ectypa
- Armillaria fuscipes
- Armillaria gallica
- Armillaria gemina
- Armillaria heimii
- Armillaria hinnulea
- Armillaria laricina
- Armillaria limonea
- Armillaria luteobubalina
- Armillaria mellea
- Armillaria novae-zelandiae
- Armillaria obscura
- Armillaria ostoyae
- Armillaria sinapina
- Armillaria tabescens

Dodano: 15 kwietnia 2008
Dodano: 14 stycznia 2008
Spotykana często od września do listopada. Rośnie najczęściej w wiązkach, zasiedlając zarówno martwy, jak i jeszcze żywy substrat drzew iglastych i liściastych. Lubi gleby kwaśne.

Do rodzaju Armillaria sp. należy 18 gatunków. Są to:

- Armillaria borealis
- Armillaria calvescens
- Armillaria cepistipes
- Armillaria ectypa
- Armillaria fuscipes
- Armillaria gallica
- Armillaria gemina
- Armillaria heimii
- Armillaria hinnulea
- Armillaria laricina
- Armillaria limonea
- Armillaria luteobubalina
- Armillaria mellea
- Armillaria novae-zelandiae
- Armillaria obscura
- Armillaria ostoyae
- Armillaria sinapina
- Armillaria tabescens

Występuje również pod nazwami: Agaricus obscurus; Armillaria obscura; Armillaria polymyces; Armillariella ostoyae Romagn.; Armillariella polymyces

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl