Dodano: 7 maja 2005
Częsta. Spotykana latem i na jesieni. Występuje najchętniej w lasach iglastych, ale i w liściastych. Porasta rzadziej pojedynczo, raczej w kępkami, o zrastających się owocnikach. Może tworzyć szeregi i "czarcie kręgi".

Do rodzaju Lepista sp. należy 18 gatunków. Są to:

- Lepista caespitosa
- Lepista densifolia
- Lepista diemii
- Lepista flaccida
- Lepista glaucocana
- Lepista inversa
- Lepista irina
- Lepista multiformis
- Lepista nuda
- Lepista ovispora
- Lepista panaeolus
- Lepista personata
- Lepista piperata
- Lepista pseudoectypa
- Lepista rickenii
- Lepista saeva
- Lepista sordida
- Lepista subaequalis

Występuje również pod nazwami: Clitocybe inversa (Scop.) Quél.; Agaricus inversus Scop.; Lepista flaccida var. inversa (Scop.) Chiari.

Dodano: 6 maja 2005
Rzadki. Związany jest z występowaniem brzozy, z którą tworzy mikoryzę. Owocniki wyrastają od lipca do listopada. Występuje pojedynczo lub w grupach, po kilka, we mchach, na terenach wilgotnych, torfowiskowych lub bagiennych.

Do rodzaju Leccinum sp. zaliczane jest 16 gatunków. Są to:.

- Leccinum aerugineum
- Leccinum atrostipitatum
- Leccinum aurantiacum
- Leccinum crocipodium
- Leccinum duriusculum
- Leccinum onychinum
- Leccinum palustre
- Leccinum pseudoscabrum
- Leccinum quercinum
- Leccinum roseofractum
- Leccinum roseotinctum
- Leccinum salicicola
- Leccinum schistophilum
- Leccinum umbrinoides
- Leccinum versipelle
- Leccinum vulpinum

Występuje również pod nazwami: Krombholziella holopus (Rostk.) Šutara; Boletus holopus Rostk.; Trachypus scaber f. holopus (Rostk.) Romagn.; Krombholzia holopus (Rostk.) Pilát; Leccinum holopus (Rostk.) Watling; Trachypus holopus (Rostk.) Konrad & Maubl.; Leccinum nucatum Lannoy & Estadès

Dodano: 1 grudnia 2004
Występuje na terenie całego kraju, od miesiąca lipca do października. Jest raczej rzadko spotykana. Rośnie na ziemi. Lubi gleby zawierające wapń. Można ją napotkać jako pojedynczy okaz lub w małych grupach. Siedliskiem jej są lasy liściaste (zwłaszcza bukowe), rzadziej lasy mieszane i iglaste. Do rodzaju Lycoperdon należy 36 gatunków. Są to:

- Lycoperdon albinum
- Lycoperdon asperrimum
- Lycoperdon atropurpureum
- Lycoperdon bicolor
- Lycoperdon candidum
- Lycoperdon caudatum
- Lycoperdon compactum
- Lycoperdon curtisii
- Lycoperdon decipiens
- Lycoperdon dermoxanthum
- Lycoperdon echinatum
- Lycoperdon echinulatum
- Lycoperdon ericaeum
- Lycoperdon excipuliforme
- Lycoperdon fenestratum
- Lycoperdon fuligineum
- Lycoperdon glabrescens
- Lycoperdon globosum
- Lycoperdon lambinonii
- Lycoperdon lividum
- Lycoperdon mammiforme
- Lycoperdon microspermum
- Lycoperdon molle
- Lycoperdon nigrescens
- Lycoperdon perlatum
- Lycoperdon polymorphum
- Lycoperdon pratense
- Lycoperdon purpurascens
- Lycoperdon pyriforme
- Lycoperdon radicatum
- Lycoperdon scabrum
- Lycoperdon spadiceum
- Lycoperdon subincarnatum
- Lycoperdon umbrinum
- Lycoperdon utriforme
- Lycoperdon velutinum

Dodano: 29 października 2004
Występuje na otwartych przestrzeniach przyleśnych ugorów, łąkach, pastwiskach i trawiastych leśnych polanach. Nie wszędzie pospolita. Spotykana częściej na nizinach, niż na wyżu. Pierwsze młode owocniki pojawiają się w czerwcu. Wyrastają pojedynczo lub w gromadzie, po kilka sztuk. Bywają też bliźniacze.

Występuje również pod nazwami: Calvatia caelata (Bull.) Morgan ; Calvatia utriformis (Bull.) Jaap; Handkea utriformis (Bull.) Kreisel ; Lycoperdon bovista Pers. ; Lycoperdon bovista var. bovista Pers.; Lycoperdon caelatum Bull.; Lycoperdon caelatum Fr. ; Lycoperdon sinclairii Berk.

Do rodzaju Lycoperdon należy 36 gatunków. Są to:

- Lycoperdon albinum
- Lycoperdon asperrimum
- Lycoperdon atropurpureum
- Lycoperdon bicolor
- Lycoperdon candidum
- Lycoperdon caudatum
- Lycoperdon compactum
- Lycoperdon curtisii
- Lycoperdon decipiens
- Lycoperdon dermoxanthum
- Lycoperdon echinatum
- Lycoperdon echinulatum
- Lycoperdon ericaeum
- Lycoperdon excipuliforme
- Lycoperdon fenestratum
- Lycoperdon fuligineum
- Lycoperdon glabrescens
- Lycoperdon globosum
- Lycoperdon lambinonii
- Lycoperdon lividum
- Lycoperdon mammiforme
- Lycoperdon microspermum
- Lycoperdon molle
- Lycoperdon nigrescens
- Lycoperdon perlatum
- Lycoperdon polymorphum
- Lycoperdon pratense
- Lycoperdon purpurascens
- Lycoperdon pyriforme
- Lycoperdon radicatum
- Lycoperdon scabrum
- Lycoperdon spadiceum
- Lycoperdon subincarnatum
- Lycoperdon umbrinum
- Lycoperdon utriforme
- Lycoperdon velutinum

Dodano: 21 października 2004
Pospolita. Spotykana na wiosnę ale główny wysyp jest, od początku, do późnej jesieni. Występuje pojedynczo, w grupach, w szeregach lub w czarcich kręgach. Towarzyszy lasom liściastym i iglastym, spotykana również, na ich obrzeżach i w parkach.

Do rodzaju Lepista sp. poza omawianą należą:

- Lepista caespitosa
- Lepista densifolia
- Lepista diemii
- Lepista flaccida
- Lepista glaucocana
- Lepista inversa
- Lepista irina
- Lepista multiformis
- Lepista ovispora
- Lepista panaeolus
- Lepista personata
- Lepista piperata
- Lepista pseudoectypa
- Lepista rickenii
- Lepista saeva
- Lepista sordida
- Lepista subaequalis


Występuje również pod nazwami: Lepista nuda var. pruinosa (Bon) Bon ex Courtec.;Lepista nuda var. pruinosa (Poisy;Agaricus nudus (Bull.;Tricholoma nudum (Bull.) P. Kumm.;Rhodopaxillus nudus var. pruinosus Bon;Tricholoma personatum var. nudum (Bull.) Rick;Rhodopaxillus nudus ( (Bull.) Maire;(Lepista nuda f. gracilis Noordel. & Kuper;Tricholoma nudum var. majus Cooke;Tricholoma nudum var. lilaceum Quél.;Tricholoma personatum ;Agaricus nudus var. majus Cooke;Tricholoma sordidum var. lilaceum (Quél.) anon.;Tricholoma lilaceum (Quél.) anon.

Dodano: 20 października 2004
Spotykany od lata do jesieni. Zawsze w towarzystwie topoli osiki, z którą to tworzy mikoryzę.

Do rodzaju Leccinum zaliczane jest 16 gatunków. Są to:

- Leccinum aerugineum
- Leccinum atrostipitatum
- Leccinum aurantiacum
- Leccinum crocipodium
- Leccinum duriusculum
- Leccinum onychinum
- Leccinum palustre
- Leccinum pseudoscabrum
- Leccinum quercinum
- Leccinum roseofractum
- Leccinum roseotinctum
- Leccinum salicicola
- Leccinum schistophilum
- Leccinum umbrinoides
- Leccinum versipelle
- Leccinum vulpinum

Występuje również pod nazwami: Leccinum rufum (Schaeff.) Kreisel; Boletus scaber var. aurantiacus (Bull.) Opat.; Krombholziella rufa Schaeff. ex Alessio; Boletopsis rufa (Schaeff.) Henn.; Boletus rufus Schaeff.; Trachypus aurantiacus (Bull.) Romagn.; Krombholzia aurantiaca (Roques ex Bull.) Gilbert{?}; Krombholziella aurantiaca (Bull.) Maire; Boletus versipellis var. aurantiacus (Bull.) Vassilkov; Boletus aurantiacus var. rufus (Schaeff.) Mérat; Leccinum populinum M. Korhonen; Boletus aurantiacus Bull.; Leccinum quercinum

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl