Dodano: 8 grudnia 2013
Gatunek rzadki. Pojawia się i rośnie na martwym drewnie drzew liściastych: Betula, Cerasus, Fagus, Juglans, Populus, Robinia, Quercus, Sorbus, rzadziej drzew iglastych: Picea i Pinus.

Występuje również pod nazwami: Boletus cinerascens Schwein. ; Boletus tulipiferae Schwein.; Coriolus lacteus (Fr.) Pat. ; Coriolus tulipiferae (Schwein.) Pat.; Daedalea diabolica Speg. ; Hirschioporus lacteus (Fr.) Teng ; Hydnum lacteum (Fr.) Fr. ; Irpex bresadolae Schulzer ; Irpex cinerascens (Schwein.) Schwein.; Irpex diabolicus (Speg.) Bres.; Irpex hirsutus Kalchbr.; Irpex lacteus forma sinuosus (Fr.) Nikol.; Irpex pallescens Fr.; Irpex sinuosus Fr. ; Irpiciporus lacteus (Fr.) Murrill ; Irpiciporus tulipiferae (Schwein.) Murrill ; Microporus chartaceus (Berk. & M.A. Curtis) Kuntze; Microporus cinerascens (Schwein.) Kuntze; Polyporus chartaceus Berk. & M.A. Curtis ; Polyporus corticola forma tulipiferae (Schwein.) Fr.; Polyporus tulipiferae (Schwein.) Overh. ; Polystictus bresadolae (Schulzer) Sacc. ; Polystictus chartaceus (Berk. & M.A. Curtis) Cooke; Polystictus cinerascens (Schwein.) Cooke; Polystictus tulipiferae (Schwein.) Cooke ; Poria cincinnati Berk. ex Cooke; Poria tulipiferae (Schwein.) Cooke;Sistotrema lacteum Fr.; Steccherinum lacteum (Fr.) Krieglst. ; Trametes lactea (Fr.) Pilát; Xylodon bresadolae (Schulzer) Kuntze; Xylodon hirsutus (Kalchbr.) Kuntze; Xylodon lacteus (Fr.) Kuntze;Xylodon pallescens (Fr.) Kuntze; Xylodon sinuosus (Fr.) Kuntze

Do rodzaju Irpex należy 5 gatunków. Są to:

- Irpex archeri
- Irpex consors
- Irpex lacteus
- Irpex ochrosimilis
- Irpex vellereus

systematyka
 • Klasa: pieczarniaki - Agaricomycetes
  • Rząd: żagwiowce - Polyporales
   • Rodzina: strocznikowate - Meruliaceae
    • Rodzaj: porokolczak - Irpex Fr
budowa Owocnik roczny. Za młodu są w kształcie prawie koliste i niewielkie. W miarę rozwoju zlewają się w resupinaty o średniczy od 100 do 150 mm lub rozlewają się szeroko rozpostarte. Górny brzeg tworzy małe, wąskie i odgiete kapelusiki do 5 mm średnicy. Tworzy też niekiedy formy konsolowate, dachówkowate, bokiem przyrośnięte do substratu. Mogą osiagać długość od 20 do 50 mm i szerokość od 5 do 25 mm. Powierzchnia górna o fakturze koncentrycznie bruzdowanej, pokrytej kosmkami, wełnista lub gęsto owłosiona. W kolorze biały, kremowy lub siwoszary. Starzejąc się lub wysychając brunatnieje. Brzeg płonny, dość ostro zarysowany, błonowaty i delikatnie frędzlowaty. Do 3 mm szerokości. Jaśniejszy od owocnika.

Rurki krótkie przy krawędzi owocnika do 3 mm długości. W kolorze białe lub lekko ochrowe.

Pory tworzą nieregularną, zaokrągloną, kanciastą lub labiryntową siateczkę. Średnicy od 0,2 do 0,6 mm, maksymalnie do 1 mm i w ilosci od 2 do 3 na 1 mm. Wytwarzają w centrum owocnika nieregularne, ponacinane płytki, kolce lub zęby o długości do 5 mm, które są w barwie kremowe, a w stanie suchm brunatnokremowe. W dolnej części kapelusika zazwyczaj ustawione w rzędy. W formach resupinowych zasiedlających pionowo żywiciela, gęsto i bezładnie ułożone i zwisające. Białe lub kremowe.

Miąższ w kolorze biały do jasnożółtobrązowego. W konsystencji skórowaty i lekko włóknisty. W kapelusikach grubości od 0,5 do 2 mm. W owocnikach rozpostartych, błonowaty i do 0,5 mm grubości.

Zarodniki w wysypie białe. W kształcie cylindryczno-elipsoidalne z podstawą odgiętą i nieco zwężoną. Hialinowe i nieamyloidalne. Powierzchniowo gładkie. Wielkość od 5 do 7 x od 2 do 3 µm.

ochrona Ujęty na czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce ze statusem „R”- rzadki.

uwagi Niejadalny.
Gatunek bardzo zmienny. Powoduje białą zgniliznę drewna w bieli i rzadziej w twardzieli. Barwi się po zadaniu KOH na brązowopomarańczowo.

Gatunki podobne to: ząbkowiec kulistozarodnikowy - Steccherinum bourdotii Saliba & A. David. i ząbkowiec ochrowy - Steccherinum ochraceum. (Pers.) Gray

Inne nazwy to: palczak mleczny, palczak siwy.

piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl