Dodano: 15 lutego 2011
Gatunek stosunkowo mało zmienny. Duża i silna ramienica. Jedyny przedstawiciel rodzaju Nitellopsis. W zwartych zbiorowiskach pojedyncze osobniki mogą osiągać duże rozmiary. Na płytkich, przybrzeżnych stanowiskach oraz zbiorowiskach szuwarowych może także tworzyć niewielkie kępy lub występuje pojedynczo. NIBYPĘDY: silnie rozgałęzione; o grubej nibyłodydze, która jest jednak cienkościenna, delikatna, o długich międzywęźlach. Za młodu jest żywozielonego koloru, później pod wpływem inkrustacji zmienia barwę na zielono-szarą. Obserwowana jest zależność zabarwienia od głębokości występowania: okazy z miejsc głębokich są przeważnie żywozielone, zaś okazy z miejsc płytkich są zielono różowawe. Nieokrowana, bez okółka przylistków. NIBYLIŚCIE: długie, zakończone ostro, przeważnie 2-3 członowe, po 6 (5-7) w okółku. W górnych okółkach są dłuższe od międzywęźli. W węzłach nibyliści obecne są po 1-2 długie (np. na ostatnim węźle nieraz prawie równie długie jak nibyliście) NIBYLISTKI, które również są ostro zakończone. Czasem brak jest ich zupełnie, zwłaszcza na ostatnim węźle. PIENNOŚĆ: dwupienne. Okazy żeńskie są rzadsze od męskich. Lęgnie i plemnie wykształcają się, pojedynczo lub w parch, w węzłach nibyliści. Duże, żółte lub żółtoczerwone (pomarańczowe) plemnie najczęściej występują pojedynczo. Lęgnie (po 1-2, znacznie rzadziej spotykane niż plemnie) są wyraźnie zaokrąglone, czerwonawo zielone, o małej koronce 5-komórkowej z 8-10 (9) skrętami komórek okorowania. Koronka wcześnie, odpada. OOSPORY: długie, brunatne, o cienkiej błonie, z 7 ostrymi listewkami.
systematyka Cesarstwo/Królestwo: Eukaryota
Gromada: Charophyta
Klasa: Charophyceae
Rząd: Charales
Rodzina: Characeae
Rodzaj: Nitellopsis
wygląd Gatunek stosunkowo mało zmienny. Duża i silna ramienica. Jedyny przedstawiciel rodzaju Nitellopsis. W zwartych zbiorowiskach pojedyncze osobniki mogą osiągać duże rozmiary. Na płytkich, przybrzeżnych stanowiskach oraz zbiorowiskach szuwarowych może także tworzyć niewielkie kępy lub występuje pojedynczo. NIBYPĘDY: silnie rozgałęzione; o grubej nibyłodydze, która jest jednak cienkościenna, delikatna, o długich międzywęźlach. Za młodu jest żywozielonego koloru, później pod wpływem inkrustacji zmienia barwę na zielono-szarą. Obserwowana jest zależność zabarwienia od głębokości występowania: okazy z miejsc głębokich są przeważnie żywozielone, zaś okazy z miejsc płytkich są zielono różowawe. Nieokrowana, bez okółka przylistków. NIBYLIŚCIE: długie, zakończone ostro, przeważnie 2-3 członowe, po 6 (5-7) w okółku. W górnych okółkach są dłuższe od międzywęźli. W węzłach nibyliści obecne są po 1-2 długie (np. na ostatnim węźle nieraz prawie równie długie jak nibyliście) NIBYLISTKI, które również są ostro zakończone. Czasem brak jest ich zupełnie, zwłaszcza na ostatnim węźle. PIENNOŚĆ: dwupienne. Okazy żeńskie są rzadsze od męskich. Lęgnie i plemnie wykształcają się, pojedynczo lub w parch, w węzłach nibyliści. Duże, żółte lub żółtoczerwone (pomarańczowe) plemnie najczęściej występują pojedynczo. Lęgnie (po 1-2, znacznie rzadziej spotykane niż plemnie) są wyraźnie zaokrąglone, czerwonawo zielone, o małej koronce 5-komórkowej z 8-10 (9) skrętami komórek okorowania. Koronka wcześnie, odpada. OOSPORY: długie, brunatne, o cienkiej błonie, z 7 ostrymi listewkami.
wymiary Wysokość do 1 (1,5) m, przeważnie do 80 cm; średnica nibyłodygi do 1,5 mm; międzywęźla o długości do kilkunastu cm; nibyliście o długości do 20 cm; plemnie o średnicy 750-1050 µm; lęgnie o długości 1200-1400 µm i szerokości 1000-1200 µm; koronka o wysokości 65 µm i 150 µm szerokości; oospora o długości 775 µm i szerokości ok. 600 µm; bulwki przeważnie o średnicy 3-5 mm.
występowanie W Polsce znana z Pomorza, Wielkopolski, Śląska, Mazur i z Lubelszczyzny. Prawdopodobnie przez Polskę przebiega granica tego gatunku.
Rośnie w wodzie słodkiej, rzadko w wodzie słabo słonej. Najczęściej jest spotykana w w jeziorach, zwłaszcza w większych, znacznie rzadziej w innych zbiornikach, jak np. martwe koryta rzek czy w dużych stawach.
Nitellopsis występuje najczęściej na głębokości 1,5-7 m. W większych i głębszych, a niezbyt zamulonych jeziorach spotyka się ją najczęściej na głębokości 3-7 m. W jeziorach „starych”, silnie zamulanych tworzy przeważnie zwarte łąki, pokrywające całe lub prawie całe dno jeziora – w tych warunkach rośnie na głębokości 1-3 m. Tworzy tam odrębny zespół (Nitellopsidetum obtusae Dąmb. facja z Nitellopsis obtusa). Na większych głębokościach rośnie często przemieszana z innymi gatunkami, np. Chara tomentosa, w miejscach płytszych z Chara polyacantha, Chara contraria, Chara jubata i z Nitella flexilis.
Rośnie na dnie mulistym, rzadko na piaszczystym lub torfiastym.
Jest gatunkiem jezior eutroficznych, o wodzie o odczynie alkalicznym.
rozmnażanie Przeważnie rozmnaża się wegetatywnie za pomocą charakterystycznych białych bulwek (bulbilli), które powstają na dolnych częściach nibyłodygi (są one gwiazdkowate; 5,6 lub 7 promieniste; powstają z przekształconego węzła z nibyliśćmi; wypełnione są skrobią).
Rzadko generatywnie przez oospory.
Lęgnie i plemnie wytarzane są od połowy lata do późnej jesieni.
ochrona Nie podlega ochronie; kategoria grożenia R - gatunek rzadki.
uwagi Makroglon zimujący, wieloletni.
Bardzo krucha ramienica, zwłaszcza w jeziorach twardo wodnych, gdzie może być silnie inkrustowana węglanem wapnia.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl