Jeziora - artykuły

Dodano: 31 maja 2004
Omawiając układy termiczne w jeziorze nie sposób jest ominąć temat związany z magazynowaniem ciepła w zbiorniku wodnym. Ciepło w wodzie pochodzi od:
 1. promienie słoneczne,
 2. promieniowanie rozproszone od chmur i przedmiotów znajdujących się w najbliższej okolicy jeziora,
 3. przewodnictwo cieplne między wodą i powietrzem,
 4. skraplanie się pary wodnej,
 5. tarcie powietrza o powierzchnię jeziora,
 6. rozkład związków organicznych w osadach dennych,
 7. ciepło dostarczane z dopływającymi zanieczyszczeniami,
 8. ciepło pochodzące z wnętrza ziemi.
Jezioro oddaje ciepło do otoczenia przez:
 1. wypromieniowywanie do atmosfery jeżeli powietrze ma niższą temperaturę,
 2. parowanie,
 3. ogrzewanie wody dopływającej do zbiornika jeśli jest ona chłodniejsza,
 4. ogrzewanie osadów dennych na wiosnę.
Zawartość ciepła można obliczyć na kilka sposobów.
 1. Wyliczyć ilość tonokalorii ciepła w słupie wody o powierzchni 1 m2. Mierzy się temperaturę na każdym metrze głębokości i sumuje ją. Następnie dzieli się ją przez ilość metrów (głębokości), w wyniku czego otrzymamy temperaturę średnią słupa wody. Średnią temperaturę mnoży się przez objętość słupa wody w m3 i otrzymuje się wynik w tonokaloriach.
 2. Inny sposób to wyliczenie rzeczywistej ilości ciepła zmagazynowanego w jeziorze przez przemnożenie średniej temperatury w całym zbiorniku przez objętość jednej warstwy wody.
 3. Sposób uproszczony to obliczanie ilości ciepła pod powierzchnią 1 m2. Oblicza się to przez podzielenie rzeczywistej ilości ciepła przez powierzchnię (znajdującą się 1 m pod zwierciadłem wody jeziora).
Wróć do listy artykułów

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl