Dodano: 4 stycznia 2010
Jezioro położone jest w południowo-wschodniej części Żuław Elbląskich, na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.
powierzchnia 1109,42 ha (1955r.) ; 1147 ha (1991r.). 1790,1 ha (RZGW). Powierzchnia wody ulega znacznym wahaniom w zależności od kierunku wiatru.
głębokość Maks. - 2,5 m ; śr. - 1 m (1991). Maks. - 3 m ; śr. - 2,25 m (RZGW). Głębokość, podobnie jak powierzchnia zbiornika jest zmienna i zależna od warunków pogodowych i stanów wody Zalewu Wiślanego.
klasa czystości Zbiornik silnie zeutrofizowany. Jednym ze źródeł zanieczyszczenia jest Kanał Elbląski, którym dostarczane są wszelkiego rodzaju "śmieci".
dno Zarośnięte roślinnością podwodną i pływającą - przebagrowany jest jedynie tor Kanału Elbląskiego, który i tak obecnie (2003r.) wymaga ponownego oczyszczenia. Dno muliste.
dorzecze Rzeka Elbląg.
dostępność Zbiornik bardzo trudno dostępny - do otwartej wody praktycznie nie ma dojścia. Wokół jeziora i rowów melioracyjnych bujnie rozwinięta roślinność szuwarowa. Powierzchnia wody silnie zarośnięta roślinnością pływającą.
ośrodki Prywatne kwatery agroturystyczne.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Otoczone wałami przeciwpowodziowymi, silnie zarośnięte, z przewagą szuwarów, olesów i łozowisk. Systemem wałów oraz cieków wokół jeziora jest pod opieką Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Oddziału Regionalnego w Elblągu.
miejscowość Elbląg.
hobby Przez zbiornik prowadzi szlak żeglugowy z Elbląga do Ostródy. Kanał Elbląski ma swój początek właśnie w południowej części tego jeziora.
miejsca Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej.
położenie Jezioro położone jest w południowo-wschodniej części Żuław Elbląskich, na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.
podsumowanie Duży zbiornik stanowiący atrakcję krajoznawczą. Zarówno dla turystów jak i przyrodników. Do ciekawostek należy występowanie na nim grzybieńczyka wodnego (Nymphoides peltata). Ta żółto kwitnąca roślina, objęta ochroną całkowitą, występuje łanami, które pokrywają znaczne powierzchnie jeziora (2005).
dodatkowe informacje Do zbiornika uchodzi kilka niewielkich rzek, między innymi: Brzeźnica, Burzanka, Dzierzgoń, Elszka, Kowalewka, Marwicka Młynówka, Tina (jedno odgałęzienie w dolnym biegu), Wąska. Z jeziora wypływa rzeka Elbląg (2002a).
Jezioro należy do Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO) Natura 2000. Kod obszaru to PLC280001, typ obszaru C. Obszar obejmuje rezerwat przyrody Jezioro Drużno o powierzchni około 3021 ha, który utworzono w 1966 roku.
inne Po niemiecku nazywane jest Drausen See (1926r.); Drusin (1383r.); Drusen (1344r.); Druesen (1290r.); Drusine, Drusin, Drusa (1243r.); Drusa, Druse (1246r.); Drusina (1243r.). Inna polska nazwa to Druzno.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Grażka
27 czerwca 2003

Hejka ! mam dziwną słabość do okolic podmokłych, bagiennych, klimatów biebrzańskich i rozległych, zarośniętych, niedostępnych jezior -typu np. Łebsko. Drużno mijałam dziś jadąc trasą W-wa - Gdańsk... i z tej dalekiej odległości wpadło mi w oko...

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl