Harcerskie

Jezioro znajduje się 3 km na południe od Florczak i 4 km na zachód od Łukty, na wysokości 102,4 m n.p.m., na terenie obszaru Natura 2000 (PLH280030 Jezioro Długie), rezerwatu przyrody Jezioro Długie (PL.ZIPOP.1393.RP.1095), Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich (PL.ZIPOP.1393.OCHK.572).

zobacz więcej

Grazymy 1

Położony jest około 1 km na północny-zachód od Grazym, przy zachodnim brzegu jeziora Łęguty, na wysokości 106,2 m n.p.m., na terenie obszaru Natura 2000 (PLH280006 Rzeka Pasłęka) i Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich (PL.ZIPOP.1393.OCHK.572).

zobacz więcej

Gamerki Wielkie 1

Zbiornik znajduje się wysokości 82,2 m n.p.m, około 1 km na południe od Gamerek Wielkich, na terenie rezerwatu Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce (PL.ZIPOP.1393.RP.269), w obszarze Natura 2000 (PLB280002 Dolina Pasłęki), na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Pasłęki (PL.ZIPOP.1393.OCHK.370).

zobacz więcej

Wyprawa nad Czarny Staw pod Rysami - Tosia 2015
11 września 2015

Podobnie, jak w przypadku Morskiego Oka inwentaryzację Czarnego Stawu prowadziły trzy, dwuosobowe zespoły płetwonurków penetrując dno do głębokości 20 m. Widzialność, kształtowała się w zależności od głębokości, od 15 m do 25 m. Umożliwiło to łatwą penetrację dużej objętości toni stawu i wykonanie fajnych zdjęć.

zobacz więcej

Wyprawa nad Morskie Oko - Tosia 2015
7 września 2015

W ramach badań wód Tatrzańskiego Parku Narodowego przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w dniach 08-09.08.2015 przeprowadzono szczegółową inwentaryzację podwodną dna Morskiego Oka.

zobacz więcej

Stowarzyszenie Pro-Natura
16 czerwca 2015

Nurkowie, naukowcy, ludzie mediów, specjaliści ochrony środowiska – różne profesje, różne życiorysy – które łączy przepiękna Warmia i Mazury, jej bogactwo fauny, flory i fungi oraz chęć przybliżenia tych cudów natury szerszej rzeszy osób.

zobacz więcej

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne

Zezwolenia wędkarskie

Kompania Mazurska Pasym Lok Fish
realizacja : nesta.net.pl