Dodano: 4 listopada 2004
Około VI w. n.e. okolice rzeki Ełk zamieszkiwało jedno z plemion jaćwieskich - Połekszanie, spokrewnione z plemionami pruskimi. Połeksze - to nazwa krainy nad rzeką "Łek" czyli Ełk. Nazwa "Łek" jest pochodną słowa "łekno", które oznacza lilię wodną lub grążel. Tak więc nazwa rzeki Ełk oznacza porośniętą grążelami, nazywanymi czasami liliami wodnymi.
Wokół tego cieku rozwijało się osadnictwo tego terenu. Rzeka stanowiła źródło pożywienia jak również naturalną ochronę przed potencjalnym wrogiem.
Około XV w rzeka była granicą mazowiecko-litewską.
Obecnie to przepiękny szlak kajakowy warty przepłynięcia - szczególnie początkowy odcinek.
Dodano: 4 listopada 2004
Dodano: 4 listopada 2004
Dodano: 4 listopada 2004
Po niemiecku rzeka ta nazywana jest Elm (1928r), Elme (1595r), Ilmena (1382r), Ylme (1374r), Ylmune (1332r), Elmone (1325r). Inna nazwa to Elmona.
Dodano: 4 listopada 2004
Po niemiecku nazywana jest Elske (1926r), Elsge (1595r).

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl